Microfine Toecap: Yenilikçi ve Maliyet Tasarruflu Çözüm

Rebecca Elwell – Jane Wigg

Rebecca Elwell : Macmillan Lymphoedema Nurse Specialist, University Hospitals of North Midlands NHS Trust;

Jane Wigg : Director/Trainer, Lymphoedema Training Academy, Staffordshire; Clinical Advisor to LymphCare UK; Clinical Innovations Manager, Haddenham Healthcare

ÖZET

Bu makale Microfine Toecap (Haddenham,UK)’nin şişen (ödem oluşan) parmakların tedavisi için kullanımını konu almaktadır. Cihazın endikasyonlarını ve kontrendikasyonlarını tartışacak ve toecapların klinik uygulamada kullanıldığı bazı vaka çalışmaları sunulacaktır. Microfine Toecap’lar ayak bandajına alternatif sunan birçok farklı uygulamaya sahiptir. Doğru ve bütünsel bir değerlendirmenin ardından uygun şekilde kullanıldığında güvenlidir ve zaman kazandırabilir.

Kronik ödemin İngiltere nüfusunun 1000’de 3.99’unu etkilediği, 65-74 yaşlarında 1000’de 10.31’e ve 85 yaş ve üzerinde ise 1000’de 28.57’ye yükseldiği tahmin edilmektedir (Moffatt et al, 2003). Kronik ödemin birçok nedeni vardır, ancak bunlar büyük ölçüde dört ana kategoriye ayrılır: lenfödem (hem birincil hem de ikincil), lipoödem, bağımlılık ödemi ve lenfovenöz ödem (Green ve Mason, 2006).

Kronik ödem ve lenfödem tedavisi hem hastalar hem de sağlık çalışanları için önemli bir zorluktur. Sağlık çalışanları için zaman ve kaynak kısıtlamaları, mevcut en iyi tedavi seçeneğinin mutlaka kullanılan yöntem olmadığı anlamına gelir. Lenfödem anlayışımız geliştikçe, gittikçe artan bir şekilde çeşitli tedavi seçenekleri ve cihazları mevcuttur (Wigg ve Lee, 2014)  ve sağlık çalışanları klinik yöntem ve maliyet etkinliğine göre bu yöntemler ve cihazlar arasında seçim yapmalıdır.

Kompresyon, lenf ödem tedavisinin temelini oluşturur. Çok katmanlı bandajlama, kompresyon giysileri veya wrap’ler kullanılarak uygulanabilir. Her bir durum için farklı çözümler sunan bir dizi kumaş, güçlü ve stil içeren kompresyon giysisinin giyilmesi,  lenf ödem tedavisinde karmaşık bir beceridir (Wigg ve Lee, 2012). Ayrıca, kronik ödem hastalarının genellikle ödemlerini azaltmak ve korumak için başlangıçta çok katmanlı bandajlamaya ihtiyaç duyulur. Bu müdahale genellikle bakım zamanında, bandajlama kaynaklarında ve prosedürü yürütmek için gereken yüksek beceri seviyesinde artan maliyetler yaratır (Haddenham Healthcare, 2015).

Ayak şişmesi, kronik ödem hastalarında doğal, ancak az biline bir olay olabilir ve  bu durum kötüleşip lenfore başlamasına kadar sıklıkla tedavi edilmediği anlamına gelir. Klinik pratikten ve anekdot kanıtlardan parmak ve ayak ödeminin erken tanınması ve basit çözümler uygulanması durumunda en aza indirilebilecek bir durum olduğunu kabul eder.

Kompresyon bandajının standart uygulaması ayak parmaklarını içermez ve birçok teknikte ayağa minimum kompresyon uygulanır (Harding, 2004) (Şekil 1). Bu durum parmak uçlarının, uygulama ve tekniğe bağlı olarak kompresyon bandajının bir sonucu olarak şişebileceği anlamına gelir. Chan ve arkadaşları (2001),  bir bacak ülseri kliniğine başvuran ve bandaj tedavisi alan 194 hastanın 12’sinde parmak ülseri geliştirdiğini bulmuşlardır. Bu çalışma bacak ülseri hastalarında  gerçekleştiğinden, lenf ödem hastalarına uygulandığında rakamların çok daha yüksek olacağı tahmin edilebilir. International Lenfoedema Framework (ILF) (2006) tarafından vurgulandığı gibi, lenf ödem hastaları arasında artmış selülit ve enfeksiyon riski vardır. Bu nedenle, ayak parmağı şişmesi olanlar, özellikle bakteriyel ve fungal enfeksiyonlara karşı hassastır (Şekil 2).

Parmak Bandajı

Parmak bandajı, çok katmanlı lenf ödem bandajının (MLLB) önemli bir parçasıdır (ILF, 2006). Kompresyon bandajının, cilt altı dokulardaki basıncı artırarak ve sıvının dokular arası boşluklara girmesini önleyerek kılcal filtrelemeyi azalttığı bilinmektedir (Avrupa Yara Yönetimi Derneği (EWMA), 2005). Ancak, bu süreç devam etmelidir; Bu nedenle,tedavinin bandajlama ile başlayıp , kompresyon çoraplarıyla devam edilmesi gerekecektir. Egzersizle birlikte yapılan kompresyon, lenf akışını ve venöz dönüşü arttırır, böylece ödem hacmini azaltır (ILF, 2012). Ek olarak, yara iyileşmesini geliştirecek ve kalınlaşmış veya odunsu dokuları yumuşatmaya yardımcı olabilecek kan akışını mikro sirkülasyonun içine doğru arttırır

Şekil 1. Ayaklara uygulanan kompresyon eksikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan “parmaklara itilmiş ödem”

Venöz hipertansiyonda ayak bandajı kullanımı McCann (2008) tarafından açıklanmıştır. Venöz bacak ülserasyonu için alt ekstremite kompresyon bandajı gereken hastalarda parmak ülseri önleme kabiliyeti, Todd ve arkadaşları (2003) ve McCann (2008) tarafından raporlanmıştır.

Elwell’in (2014) yakın tarihli bir makalesinde, parmak bandajının ayak parmaklarının şişmesini kontrol etmek ve azaltmak, cilt değişikliklerini (örneğin papillomatozis) ve lenforeyi iyileştirmek ve bakteriyel ve fungal enfeksiyon riskini azaltmak için mükemmel bir yol olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, ayak şişmesi ve muhtemelen ülserasyon riskini de azaltabilir. Bu nedenle, alt ekstremite (ler)de kompresyon bandajı uygulanan hastalar için düşünülmelidir.

Bununla birlikte, parmak bandajı sıklıkla karmaşık ve potansiyel olarak tehlikeli bir teknik olarak algılanır. Yanlış uygulanırsa aşağıdakilere neden olabilir (ISL, 2012):

 • Deri yüzülmesi
 • Kısıtlama
 • Beşinci metatarsal bölge üzerindeki baskının artması nedeniyle beşinci parmağın yayılması
 • Ayak parmaklarının plantar tarafındaki çatlaklar nedeniyle ağrı.

Ayrıca, hemşirelerin teknikte eğitildiği düşünüldüğünde bile ayak bandajı yanlış uygulanabilir (Şekil 3 ve Şekil 4).

Şekil 2. Ayak şişmesinden sonra oluşan hiperkeratoz

Şekil 3. Yanlış uygulanan parmak bandajı örneği

Şekil 4. Doğru uygulanan parmak bandaj örneği

Microfine Toecap’i Kullanma

Parmak bandajının potansiyel tehlikelerinin üstesinden gelmek ve hastaya fayda sağlamak için toecap parmak başlığı veya parmak eldiveni etkili bir çözüm olabilir. Bu makalede bundan sonra “toecap” terimi kullanılacaktır, ancak “parmak eldiveni” terimi birbirinin yerine kullanılabilir.

Standart ölçülerde (Xsmall, Small, Medium, Large ve Xlarge) ve reçetede sadece bir tane (Microfine, Haddenham, UK) bulunmasına rağmen piyasada mevcut çok sayıda toecap var. 20-36 mmHg’deki Fransız kompresyon Klas 3’ü temel alan Microfine Toecap tıbbi olarak tasarlanmış özel ısmarlama kısa gerilimli kumaştan yapılmıştır. Bu, son derece ince, hafif ve uygun bir kumaştan üretilir (Close, 2010). Parmak ucu iki renkte mevcuttur (siyah ve bej), bu da açık parmaklı giysiler altında kullanılmaya uygun olmasını sağlar. Toecap, yıpranmadan veya sıkıştırılmadan sığacak şekilde kesilebilir, bu da çok yönlülük sağlar ve ön ayağın şişliğini büyük oranda azaltır (Şekil 5).

Microfine Toecap

Şekil 5. Microfine toe cap ürününün bir örneği

Düşünceler

Scottish Intercollegiate Guidelines Network(SIGN)’na (2010) göre, arteriyel yetmezliği dışlamak için kompresyon uygulanmadan önce vasküler bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu, parmak bandajı veya toecap kullanımı için düşünülen hastalara da aktarılabilir. Değerlendirme şunları içerebilir:

 • Doppler ultrason ve ayak bileği-kol basınç indeksi değerlendirmesi yapılması
 • Pulse oksimetre
 • ayak basınçları / ayak parmakları – kol basınç indeksi.

Klinik belirti ve semptomlar da kaydedilmelidir – örneğin, eğer renk / sıcaklık değişikliği ve ikinci bir sağlık problemi daha belirtilirse, herhangi bir kompresyon formuna başlamadan önce doku canlılığı uzmanı, bacak ülseri uzmanı, çocuk doktoru veya vasküler cerrahına sevk gerekli olabilir.

Periferik nöropatili hastalara örneğin; herhangi bir sürtünme veya travma olup olmadığını tespit edemeyen diyabetli hastalara özel bir dikkat verilmelidir. Bu durumlarda, Toecap sadece hasta yakından izlenebiliyorsa kullanılmalıdır. Toecap’ler, kompresyon terapisi sırasında ayak parmaklarına doğru yönlenen ödemden korunmanın etkili bir yolu olabilir veya ayak bandajının sorunlu olduğu durumlarda alternatif olarak kullanılabilir. Tekniğin hasta seçimi, ağrı veya pratisyen / hasta güven eksikliği ve ayak bandajlama tekniği eksik eğitimi nedeniyle kullanımı söz konusu olabilir. Bununla birlikte, bandaj kayması veya bağımlılık ödeminde ciddi şekil deformasyonu varsa, güdük tekniği olarak uygulanan bir bandaj uygulaması uygun olabilir (Şekil 6).

Şekil 6. Bandaj uygulamasının güdük tekniği

Toecaps aşağıdaki durumlarda çıkarılmalıdır:

 • Hasta tarafından ağrı bildirilirse.
 • Uyuşukluk / iğne batması ve karıncalanma bildirilirse.
 • Ayakta / ayak parmaklarında morarma  belirtilmişse.
 • Ayak parmaklarında / ayakta sıcaklık değişimi not edilmişse.
 • Herhangi bir cilt travması kaydedilmişse.

Kızarıklık, lekelenme veya travma nedeniyle giysinin her çıkarılmasında cilt dikkatlice incelenmelidir. Ayağın tabanındaki dikiş boyunca Toecap’e dikilmiş bir etiketin çıkarılması gerektiğini unutmayın.

Microfine Toecap’lerin Giyilmesi

Toecap’lerin giyilmesi kolaydır ve zaman alan ve yanlış ölçümler yapılmasına gerek kalmadan ısmarlama, özel değiştirilmiş giysilere izin verir. Gereken tek ölçüm, ayak topunun çevresidir (Tablo 1).

Sağlık uzmanları, gerekmeyen ayak kısımlarını kesmelidir (genellikle küçük parmak), sonra giysiyi ayağa ve ayak parmaklarına giydirin. Daha sonra, bir kalem kullanarak, gerekli her bir ayak için tırnak yatağının tabanındaki ayak uzunluklarını işaretleyin, giysiyi çıkarın ve sonra fazla kısımları kesin. Uygun olduğundan emin olmak için giysiyi yeniden giydirin ve gerekli ayarları yapın. Ek olarak, geniş şişlik ve beden tablosu dışındaki hastalar için, bireysel hastalara uyacak şekilde ısmarlama Toecap yapılabilir.

Tablo 1. Toecap’in giyilmesi için gerekli çevre ölçümleri (santimetre cinsinden)
Ölçüm noktaları Extra small Small Medium Large Extra large
Ayak parmaklarının kökü 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31

Toecap Kullanmanın Avantajları

Kompresyon Çoraplarına Giriş

Toecap kullanılması, hastalara kompresyon çorapları giydirmenin iyi bir yolu olabilir, çünkü bandaj alıyorlarsa, hiç şüphesiz bandaj kullanımı durduktan sonra bir giysiyle devam ederler. Toecaps, wrap sistemleriyle FarrowWrap (Haddenham Healthcare, UK) gibi ve  açık ve kapalı parmak kompresyonla (Hobday ve Wigg, 2013) birlikte kolayca kullanılabilir.

Yanlış Hizalama Problemlerinden Kaçınma

Toecap, ayak parmak bandajında olduğu gibi ayak parmaklarının ve ayakların konumlandırılması önem gerektirmez. Kompresyon bandajı ile ayak parmakları kolayca yanlış hizalanabilir ve bu kişinin yürüyüşünü etkileyebilir ve muhtemelen ağrıya neden olabilir. Kompresyon, fonksiyonelliği veya genel hareketliliği engellememelidir (ILF, 2012).

Anormal Ayak Parmaklarıyla Uygun Kullanım

Toecap, pençe parmaklar veya ampute parmaklar gibi kötü şekillendirilmiş ayak parmaklarına sahip hastalarda kullanımı kolaydır. King (2007) ayak bandajını gerçekleştirirken kırışıklıkların veya çatlakların köpükle doldurulması gerektiğini belirtir; ancak, bu hantal, karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Tıpatıp uyan Microfine Toecap sadece ilk uygulamadan önce ayar yapılmasını gerektirir ve daha sonra her bandaj değişiminde basit bir şekilde uygulanır ve çıkarılır, daha sonra temiz olarak uygulanır. Toecap kumaşı cilt üzerinde oturacak şekilde tasarlanmıştır ve kesme yapmamalıdır.

Sıkılık Problemlerini Önler

Toecap’lerin ne kadar sıkı uygulandıkları dikkate alınmaz. Hasta, bütünsel bir değerlendirmeyi takiben kompresyon çorapları için güvenli kabul edildikten sonra, Toecap 20-36 mmHg’lik kompresyon aralığı sunar. Ayak parmak bandajı yaparken, bandajı tuttururken ayak parmaklarının ayakla birleştikleri noktaya (ayak dorsumu) herhangi bir gerilim uygulanmaması esastır; Gerçekten, ayak parmaklarının kendilerine uygulanan asgari bir gerginlik olmalıdır. Parmakların küçük çevresi nedeniyle (şişmiş olsa bile) kompresyon seviyesi göz önünde bulundurulmalıdır. Hastalar, tam ayak fleksiyonu ve hareketine sahip olmalıdır – sağlık uzmanları, hastalardan, Toecap takıldığında, ayak parmaklarını sıkmalarını istemelidir.

Doğal Olmayan Ayak Parmakları Yükselmesini Önler

Tasarımları nedeniyle, Toecaps bazen ayak bandajının yaptığı gibi ayak parmaklarını doğal olmayan şekilde kaldırmayacaktır.

Pansumanları Sabitlemek İçin Kullanın

Toecaps, lenfor, ülser, cerrahi müdahaleler, vb. gibi yerlerde sargıları emniyet altına almak için kullanılabilir. Parmak uçları, papillomatozisin (fibroz vasküler içerebilecek, epitelyal dokuların iyi huylu cilt büyümeleri) oluşması için yaygın yerlerdir. Bu alanlar hiperkeratotik olma eğilimindedir ve kürk benzeri bir görünüme sahiptir. Yüzey vasküler beslemeleri nedeniyle vill rahatsız edildiğinde kolayca kanar. Sık sık şekil deformasyonuna neden olduklarından ayak bandajını daha zor hale getirebilirler. Bu örnekte, köpük pansuman kullanılması veya Toecap altında tampon kullanılması mükemmel bir çözümdür. Palyatif durumlarda, PolyMem gibi dairesel bir köpük örtü kendi başına kullanılabilir veya tam Toecap’in parmak sonu her parmağa parmak giysisi yapmak için kesilebilir.

Selülit riskini önlemek için diğer tüm cilt koşulları (örneğin tinea pedis veya tırnak mantar enfeksiyonu) derhal tedavi edilmelidir. Tırnak mantar enfeksiyonları cilde aktarılabilir ancak tırnak sedef hastalığından ayırt edilmesi zordur; bu nedenle, tedaviye başlamadan önce test için tırnak örnekleri gönderilmelidir. Topikal tedaviler sistemik tedaviden daha az etkilidir, ancak bireysel olarak dikkatle göz önünde bulundurulması gereken önemli yan etkiler vardır (Joint Formulary Committee, 2015).

Mantar enfeksiyonu durumunda, Toecap’lerin yıkanmasının dikkate alınması hasta ile tartışılmalıdır. Microfine toecaps elde yıkanmalı ve doğrudan ısı kaynaklarından uzakta kurutulmalıdır.

Ek Faydalar:

Microfine parmak uçları lateks içermez ve yazarların bildiği kadarıyla cilt reaksiyonlarına neden olmaz. Ayrıca, Toecaps çok yönlüdür ve bu nedenle sol veya sağ ayak için uygundur. Aşırı derecede incedirler ve gereksiz hacmi azaltır, böylece ayakkabı giyilebilir. Hastaların hareket kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarmak ve uygun ayakkabılar giymeye devam etmelerini sağlamak için ödem ve bacak ülseri yönetimindeki hacmi azaltmak için artan bir yönelimi vardır (Moffatt et al, 2012).

Ayrıca Toecaps’ler de nispeten düşük maliyetlidir: Ölçüye göre yapılmış Toecap ortalama maliyetli bir üründür  ve personele bandajlama için zaman kazandırır. Son olarak, Toecaps’ler, ayak bandajlarının düştüğü gibi bir “düşme” eğilimine sahip değildir. Hasta rahatsızlığını azaltır ve tartışmalı bir şekilde daha iyi bir tedavi sonucuna yol açar.

Klinik Çalışmalar

Klinik çalışma 1

65 yaşındaki bir hasta, artan kilo alımı, artriti ve hipertansif sorunları kötüleştirmesi sonucu yıllarca kronik ödem geçirmişti. Hasta, Haddenham Healthcare tarafından 1. sınıf bir Pertex light giysisi giydi ancak sağlığının bozulmasından dolayı ayak uçlarının tabanında papillomatoz ve ödem gelişti. Giysiler iyi otursa da, bağımlılık ödemi istediği kadar aktif olmadığı anlamına geliyordu. Lenfoedema terapisti, hastaya extra large toecap sağladı; bu da, elevasyon ve ayak bileği fleksiyonuna ek olarak, ayak şişmesinin azaltılmasını ve korunmasını sağladı.

Klinik çalışma 2

73 yaşındaki hasta, 8 aydır venöz bacak ülserleri için iki katlı bandaj kullanıyordu. Bacak ülserleri iyileşse de, daha aktif hale geldiğinde ayakkabısını uygularken, ayak dorsumunda ve bandajların geriye ittiği ayak parmaklarında ödem gelişmeye başlamıştı. Bacak ülseri ekibinden ayak bandajı almış, ancak bu durum ayakkabısı ile daha hacimliydi ve bazen ayakkabısını çıkarırken ya da genel bir faaliyetle birlikte bandajı çıkmaktaydı. FarrowWrap Lite ile birlikte Microfine toecap tanıtıldı. Bu, her iki sorununu da çözdü. Hasta ayakkabılarını uygulayabiliyordu, ayak bakımını ve cilt hijyenini iyi yapabiliyordu, sargısını uygulayabiliyordu ve Toecap önceki ayak bandajından daha iyi yerinde kalıyordu. Bu, bağımsızlığın artmasına ve hemşirelik müdahalelerinin ve zamanının azaltılmasına izin verdi (Şekil 7).

Şekil 7. Kısa germeli kompresyon giysilerinin altında kullanılan Microfine toecap örneği

Sonuç

Tocap ayak bandajına uygun bir alternatiftir. Çok zaman ve maliyet tasarrufu avantajı sunarlar. Hastanın güvenliği her değerlendirme ve tedavide en üst seviyede olmalıdır ve yeterli vasküler değerlendirme (hem subjektif hem de objektif) yapıldığı sürece, Haddenham Microfine toecap, kronik ödemi yönetmek veya önlemek için ayak parmaklarını sıkılaştırmanın ve onunla ilişkili cilt değişikliklerinin güvenli ve etkili bir yöntemini sunar.

Sağlık uzmanları, Microfine Toecap’in kullanımıyla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaları halinde, bir lenf ödem uzmanı, doku canlılığı hemşiresi veya bacak ülseri uzmanından tavsiye almalıdır.

Anahtar noktaları

 • Ayak şişmesi, kronik ödem hastalarında doğal ancak az tanınan bir olay olabilir, bu durum kötüleşinceye kadar tedavi edilmemesi anlamına gelir.
 • Ayak şişmesi, Toecap kullanılarak azaltılabilir veya korunabilir
 • Toecap, ayak bandajı için, bir dizi zaman ve maliyet tasarrufu avantajı sunan uygun bir alternatiftir

 

Kaynaklar:

Yazı Linki: Microfine Toecap

Chan CLH, Meyer FJ, Hay RJ, Burnand KG (2001) Toe ulceration associated with compression bandaging: observational study. BMJ 323(7321): 1099. doi: 10.1136/bmj.323.7321.1099

Close G (2010) Microfine glove and toecaps and their use in lymphoedema management. Br J Community Nurs 15(10)(suppl): S26–S30

Elwell R (2014) Ten top tips for toe bandaging for chronic oedema/lymphoedema. Wound Essentials 9(2): 42–6

European Wound Management Association (2005) Lymphoedema bandaging in practice. Focus Document. MEP, London. http://bit.ly/1ANFgdO (accessed 16 March 2015)

Green T, Mason W (2006) Chronic oedemas: identification and referral pathways. Br J Community Nurs 11(4): S8–S16

Haddenham Healthcare (2015) Making the case: FarrowWrap. Wounds UK 11(1)(Suppl): 1–2

Harding K (2004) Four layer bandaging compression. Wounds1.com. http:// bit.ly/1EVkLmF (accessed 13 February 2015)

Hobday A, Wigg J (2013) FarrowWrap: innovative and creative patient treatment for lymphoedema. Br J Community Nurs 18(10): S24–S31

International Lymphoedema Framework (2006) Best practice for the management of lymphoedema. International Consensus MEP, London. http://bit. ly/1DJN476 (accessed 16 March 2015)

International Lymphoedema Framework (2012) Compression therapy: a position document on compression bandaging. Best practice for the management of lymphoedema, 2nd edn. MEP, London. http://bit.ly/1MFOWNU (accessed 16 March 2015)

Joint Formulary Committee (2015) British National Formulary (BNF) 69. BMJ Publishing Group Ltd/Royal Pharmaceutical Society, London

King B (2007) Toe bandaging to prevent and manage oedema. Nurs Times 103(43): 44–7

Lee N, Wigg J (2012) Selecting compression garments for treating chronic oedema. Br J Community Nurs 17(10): 26–31

McCann M (2008) Toe bandaging for lymphoedema and venous ulceration. Br J Nurs 17(7): 428–33

Moffatt CJ, Franks PJ, Doherty DC et al (2003) Lymphoedema: an underestimated health problem. QJM 96(10): 731–8

Moffatt CJ, Franks PJ, Hardy D, Lewis M, Parker V, Feldman JL (2012) A preliminary randomized controlled study to determine the application frequency of a new lymphoedema bandaging system. Br J Dermatol 166(3):624–32

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2010) Management of chronic venous leg ulcers. SIGN, Edinburgh. http://bit.ly/1Fv4lAv (accessed 10 March 2015)

Todd M, Key MR, Rice M, Welsh J (2003) Does lymphoedema bandaging reduce the risk of toe ulceration? J Wound Care 12(8): 311

Wigg J, Lee N (2014) Redefining essential care in lymphoedema. Br J Community Nurs 19(supp. 2): S20–S27

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Sol veya sağ ayak - Her iki ayakla da kullanılabilir

Sol veya sağ ayak – Her iki ayakla da kullanılabilir

ürünlerimizi incelemek için tıklayın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Maksimum dosya boyutu: 128 MB. Dosya türleri: resim, ses, video, dosya, spreadsheet, interactive, text, archive, code, diğer. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Menü

İNDİRİM KUPONU
Tüm ürünlerde geçerli indirim kuponunuzu almak ve aylık indirim kuponu listemize dahil olmak için şimdi abone olunuz. Kupon kullanımı için minimum alışveriş tutarı 500 TL'dir. >ÜRÜN GÖRSELİ İLE YORUM EKLE DAHA FAZLA İNDİRİM KAZAN<
  ABONE OL