mastektomi sonrasi meme protezi

3 Farklı Çözüm : Lumpektomi – Mastektomi Ameliyatı Sonrası Yaşamda Meme Protezi

 Farklı Çözüm : Lumpektomi – Mastektomi Ameliyatı Sonrası Yaşamda Meme Protezi

Dr. Mustafa Uludoğan (Ph.D.)

Bu yazımızda ameliyat sonrası normal yaşantınıza dönüşünüzü sağlayacak çözümlerden bahsedeceğiz. Hangi çözümün sizin için daha doğru bir çözüm sağladığına karar vermenize yardımcı olacağız.

Meme koruyucu cerrahi lumpektomi veya mastektomi ameliyatı sonrası meme proteziyle ilgili seçeneklerimiz genel hatlarıyla şöyledir:

 • Flep Rekonstrüksiyonu (kendi dokunuzdan meme yapılması)
 • Silikon Jel Meme Protezi (Implant)
 • Silikon Dış Meme Protezi

Bu çözümlerle ilgili detaylar ilerideki bölümlerde anlatılacaktır.

Karar vereceğiniz ameliyat ile  ilgili detaylar tedavi sürecini de çok etkileyeceğinden ameliyat seçeneklerinden bahsedeceğiz.

Lumpektomi ve Mastektomi

Belirli koşullar altında meme kanseri olan kişiler, bir memenin tamamen alınması (mastektomi) ile meme koruyucu cerrahi (lumpektomi) ve takiben radyoterapi arasında seçim yapma şansına sahiptir. [1]

Lumpektominin, memede yalnızca bir kanser bölgesi ve 4 cm’den daha küçük bir tümörü olan kişiler için mastektomi kadar etkili olması muhtemeldir. Net marjinleri de dahil bir gerekliliktir (tümörü çevreleyen dokuda kanser hücresi yok).

 • Karar verici faktörler

Seçme şansı olan kadınların çoğu, daha az invaziv (girişimsel) olan lumpektomiyi tercih edebilirler. Lumpektomi ile mastektomi arasında karar vermek, aşağıdaki sorular hakkında ne düşündüğünüze bağlıdır:

 • Memenizi korumak ister misiniz?

  Memenizi korumak sizin için önemliyse, mastektomi yerine lumpektomi yapılmasına karar verebilirsiniz.

 • Memelerinizin büyüklüklerinin birbirine en yakın büyüklükte olmasını ister misiniz?

  Çoğu kadın için meme koruyucu cerrahi – lumpektomi iyi sonuç verir. Nadir olarak, daha büyük bir doku alanının çıkarılması gerektiğinde lumpektomi, memenin daha küçük veya çarpık görünmesine neden olabilir. Hem lumpektomi (eğer önemli bir bozulma mevcutsa), hem de mastektomi için rekonstrüksiyon tipleri mevcuttur. Geniş bir dokunun alınması gerekiyorsa ve uygun büyüklükte iki meme sizin için önemliyse, hangi ameliyatın durumunuz için en iyi seçenek olduğuna doktorunuzla birlikte karar vermeniz gerekecektir.

 • Meme kanserinin tekrar oluşması konusunda ne kadar endişeleneceksiniz?

  Tüm memenin alınması, meme kanserinin geri gelme olasılığı  konusunda daha az endişelenmenize yardımcı olacaksa, mastektomiyi düşünebilirsiniz.

Ne tür bir ameliyat geçirdiğinizi etkileyebilecek  daha az kişisel faktörler de vardır:

 • Yaşadığınız yer:

  Araştırmalar, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan kadınların, diğer ülkelerdeki kadınlardan daha fazla mastektomi geçirme ihtimalinin yüksek olduğunu göstermiştir. ABD’nin Orta batı ve güney kesimlerinde mastektomi ameliyatları çok yaygındır. Bunun neden olduğunu bilmiyoruz, ancak muhtemelen kadınların ve doktorlarının tutumlarıyla ilgisi vardır.

 • Tedavi olduğunuz yer:

  Lumpektomi işlemi üniversite hastanelerinde daha çok yapılır.

 • Cerrahın ne zaman eğitildiği:  Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı bölgelerindeki yaşlı cerrahların, hastaları -özellikle yaşlı hastaları için- bir seçenek olarak çoğunlukla mastektomi sunması daha çok muhtemel olabilir. 1980’lerin ortasına kadar, mastektomi meme kanserinin herhangi bir aşaması için bakım standardıydı. Araştırmalar, 1981’den önce eğitilmiş cerrahların lumpektomiden daha çok mastektomi önerdiğini gösterdi.  Cerrahınızın bu iki operasyondan birine kuvvetli bir şekilde tercihini hissederseniz, cerrahınıza daha önce ne kadar mastektomi ve lumpektomi yaptığını ve nedenini sorun. Seçeneklerinizi eksiksiz ve dengeli bir şekilde anlamak için ikinci bir cerrahtan görüş isteyin. Ön yargıların ve değişmeyen tutumların sizin en iyi bakımı almanıza engel olmasına izin vermeyin.

Lumpektomi: Avantajlar ve Dezavantajlar

Lumpektominin avantajı, memenizin görünümünü ve hassasiyetinin çoğunu koruyabilmesidir. Daha az girişimsel bir cerrahidir, bu nedenle iyileşme süreniz mastektomiden daha kısa ve hızlıdır.

Lumpektominin birkaç potansiyel dezavantajı mevcuttur:

 • Lumpektomi ameliyatından sonra, kanserin yok olduğundan emin olmak için haftada 5 gün, 5-7 hafta boyunca radyasyon tedavisi görmeniz muhtemeldir.
 • Radyasyon terapisi rekonstrüksiyonun zamanlamasını ve muhtemelen ameliyat sonrası rekonstrüksiyon seçeneklerinizi etkileyebilir. Radyasyon terapisi ayrıca, daha sonraki ameliyatlarda memenizi kaldırmak veya dengelemek için olan seçeneklerinizi de etkileyebilir.
 • Lumpektomi sonrası kanserde lokal tekrarlama riski, mastektomi sonrasına göre biraz daha fazladır. Bununla birlikte, lokal tekrarlama, mastektomi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.
 • Lumpektomiden sonra aynı memede tekrar kanser oluşursa, meme ek radyasyonu güvenli bir şekilde tolere edemez. Bu aynı kanserin tekrarı ya da yeni bir kanser için geçerlidir. Aynı memede ikinci bir kanseriniz varsa, doktorunuz genellikle mastektomi yaptırmanızı önerecektir.
 • İlk lumpektomiden sonra bir veya daha fazla ameliyat olmanız gerekebilir. Lumpektomi sırasında, cerrah kanser tümörünü ve etrafındaki normal dokuların bazılarını (margin, kenar boşlukları denir) çıkarır. Bir patolog kanser hücrelerinin sınırda olup olmadığına bakar. Kanser hücreleri varsa, kenar boşluklarında kanser gözükmeyen bölgeye kadar dokunun alınması gerekir. İdeal olarak, bunların tümü lumpektomi sırasında yapılır, ancak marjların analizi yaklaşık bir hafta sürebilir. Bu nedenle, bazen patoloji raporu yapıldıktan sonra, kenar boşluklarının kanser hücreleri içerdiği bulunur ve daha fazla ameliyat (re-eksizyon; yeniden eksizyon olarak adlandırılır) gereklidir.

Mastektomi: Avantajlar ve Dezavantajlar

Bazı kadınlar için memenin tamamını aldırmak daha büyük bir rahatlık sağlar. Patolojinin sonuçlarına bağlı olarak radyasyon tedavisi hala gerekli olabilir.

Mastektomi operasyonu bazı olası dezavantajlara sahiptir:

 • Mastektomi operasyonu daha uzun sürer ve lumpektomiden daha geniş bir ameliyattır. Ameliyat sonrası yan etkileri olan ve daha uzun bir iyileşme süresine sahiptir.
 • Mastektomi, memenizin kalıcı kaybı anlamına gelir.
 • Mastektomi sonrası memenizi yeniden yapılandırmak için ek ameliyatlar yaptırmanız muhtemeldir.

Kendi Kararını Vermek

Memeleriniz, kimliğinizin çok önemli bir parçası olabilir – kim olduğunuza dair hissiyatınız – onları korumak için büyük çaba harcayacaksınız. Bu, yaşınız veya görünümünüz ne olursa olsun — tam iyileşme şansını verdiği ve sağlığınızı tehlikeye atmadığı müddetçe tamamen kabul edilebilir bir yaklaşımdır.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere, ameliyat seçiminizi yaptınız ve başarılı bir ameliyat geçirdiniz. Ameliyatınızın çeşidine göre meme dokunuza müdahale edildi. Çok az bir meme dokunuz alındıysa ve memeniz şeklini korumaktaysa normal görüntünüzü sürdürmektesiniz. Herhangi bir meme düzeltme operasyonuna da ihtiyacınız yok. Bu durumda dönemsel kontrollerinizi yaptırmak kaydıyla normal yaşantınıza devam edebilirsiniz.

Alternatif durumda, alınan meme doku miktarınız müdahaleyi ya da desteği gerektiriyorsa çözüm noktasında 3 seçeneğimiz vardı:

 • İmplant Rekonstrüksiyonu
 • Otolog Rekonstrüksiyonu ( ya da flep rekonstrüksiyonu)
 • Dış Silikon Meme Protezi

Yukarıdaki ilk iki seçenek meme rekonstrüksiyonu olarak bilinmektedir. Aşağıda bu konuyla ilgili detaylara eğileceğiz.

Meme Rekonstrüksiyonu[2]

Mastektomi oldunuz veya olmak üzeresiniz, çünkü meme kanseri teşhisiniz kondu. Ya da gelecekte meme kanseri gelişim riskiniz çok yüksek. Öyleyse, doktorunuz memenizi veya memelerinizi yeniden yapılandırma seçeneklerinden bahsetmiş olabilir: meme rekonstrüksiyonu. Tipik olarak göğüs yeniden yapılandırması, mastektomi sırasında veya hemen sonrasında ve bazı durumlarda da lumpektomi sırasında veya hemen sonrasında yapılır. Rekonstrüksiyon mastektomi veya lumpektomiden aylar hatta yıllar sonra da yapılabilir. Operasyon sırasında, plastik cerrah, yapay bir implant (implant rekonstrüksiyonu), veya vücudunuzdaki başka bir yerden bir doku flepi (otolog rekonstrüksiyon) veya her ikisini kullanarak meme şekli oluşturur.

Yaşınız, ilişki durumunuz, cinsel aktiviteniz veya oryantasyonunuz ne olursa olsun, bir memenizi kaybetmeye nasıl tepki vereceğinizi tahmin edemezsiniz. Bir kadın olmanın en önemli unsurlarından birinden vazgeçme konusunda endişeli, belirsiz, üzgün ve kederli hissetmeniz normaldir: cinselliğinizin önemli bir parçasıdır, elbiselerde iyi görünmenize nedendir,  bebeğinizi beslediğiniz organdır. Kimse bunu sizden  alamaz. İlerlemek gerekir, artık ne olmasını istediğinizi belirleme fırsatınız var. Ama önce, dikkatli bir şekilde düşünmeli ve duygularınızı alt üst ederek sizin için neyin en iyi olduğuna karar vermelisiniz. Bu bölümde, rekonstrüksiyon seçeneklerinin her biri, riskleri ve yeniden yapılanma alternatifleri hakkında konuşacağız.

Kendinize bazı sorular sormak, ne tür bir yeniden yapılanma istediğinizi düşünmenize başlamanıza yardımcı olabilir – eğer yeniden yapılanma istiyorsanız:

 • Memenizi tekrar oluşturmak sizin için ne kadar önemli?
 • Çıkardığınız ve giydiğiniz meme proteziyle yaşayabilir misiniz?
 • Göğüs yapılandırması tekrar bütün hissetmenize yardımcı olur mu?
 • Mastektomi veya lumpektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu için daha fazla ameliyat yaptırma konusunda kararlı mısınız?

Ayrıca, meme yeniden yapılandırmasının meme şeklini yeniden oluştururken meme veya meme başı hissiyatını sağlamadığını bilmelisiniz. Zamanla, yeniden yapılandırılmış memenin üzerindeki cilt dokunmaya karşı daha hassas hale gelebilir, ancak tam olarak ameliyattan önceki gibi olmaz.

Meme Rekonstrüksiyonu Sizin İçin Uygun mu?[3]

Bir memenin yeniden yaptırılıp yaptırılmayacağına karar vermek kişisel bir seçimdir. Ameliyat olmaya karar vermeden önce meme rekonstrüksiyonunun sizi hem duygusal hem de fiziksel olarak nasıl etkileyebileceğini öğrenmek için zaman ayırın.

İki temel rekonstrüksiyon seçeneği vardır:

 • Meme şekli oluşturmak için bir salin (tuzlu su) veya silikon implant kullanan implant rekonstrüksiyonu
 • Meme şekli oluşturmak için vücudunuzun başka bir bölgesinden doku alan otolog veya flep rekonstrüksiyonu

Bazı durumlarda, implant ve flep birlikte kullanılabilir.

Ayrıca rekonstrüksiyon yapmamaya açık olduğunuzu da düşünün. Bu sizin için en esnek seçenek olabilir – memeniz olmadan yaşayabilir, dış silikon meme protezi kullanabilir veya fikrinizi değiştirebilir ve gelecekte memenizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Bu fikri göz önünde bulundururken, mastektomi sırasında yapılan rekonstrüksiyonun genellikle sonra yapılan rekonstrüksiyondan daha iyi kozmetik sonuçlar verdiğini unutmayın. Yine de, şu anda karar vermeye hazır değilseniz, sonra da rekonstrüksiyon yaptırmak mümkündür.

Özgün durumunuz için en iyi seçenekler hakkında genel cerrahınız ve plastik cerrahınızla konuşun. Deneyimli bir plastik cerrah size tüm seçenekleriniz hakkında gerekli bilgileri verebilir. Plastik cerrahlar farklı rekonstrüktif tekniklerde uzmanlaşma eğilimi gösterdiğinden, tam resmi elde etmek için birden fazla cerrahla konuşmanız gerekebilir.

Karar faktörleri:

Burada meme yeniden yapılandırmasıyla ilgili karar verirken dikkate alabileceğiniz bazı noktalar şunlardır:

 • Kalıcı bir meme şekline sahip olmak sizin için önemli mi? Bazı kadınlar yeniden yapılanma yerine protez (giyilebilir yapay meme şekli) kullanmayı tercih ediyor. Diğer kadınlar, yeniden yapılandırılmış bir memenin daha uygun olduğunu düşünmektedirler (protez bir memenin giyilmesi, çıkarılması ve bakımının zorluğundan dolayı).
 • Bir memeye mastektomi yaptırıyorsanız, sütyen veya mayo giyerken memelerinizin dengeli görünmesi sizin için önemli mi? Mastektomiden sonra, birçok kadın memelerinin sütyenlerde, mayolarda ve düşük yaka çizgileri olan diğer giysilerde doğal ve dengeli bir görünüme sahip olmasını ister. Çıplakken yeniden yapılan meme ile diğer meme arasında bir miktar fark görebilseniz de, rekonstrüksiyon, sütyen veya mayo giyerken genellikle çok doğal görünür.
 • Özel durumunuzda, meme rekonstrüksiyonu uzun bir süre boyunca birkaç ameliyatı içerecek mi? Birçok kadın için cevap evet. Plastik cerrahınızla, yapılması gerekenler hakkında hem hemen hem de sonra yapılması gerekenler hakkında konuşun. Örneğin, çok büyük memeleriniz varsa, rekonstrüksiyon daha küçük bir meme oluşturabilir. Bu durumda, etkilenen meme yeniden yaptırılmış ve ardından diğer meme de küçültme ameliyatı yapmış olabilirsiniz. Bir süre sonra, yeniden oluşturulan memede, meme başı rekonstrüksiyonu yapma fırsatınız olur.
 • Normal aktivitelerinize en kısa sürede devam edebilmeniz ne kadar önemli? Çoğu durumda, yeniden yapılanmayı seçmeyen kadınlar, yeniden yapılanmayı seçen kadınlardan daha hızlı bir şekilde günlük faaliyetlerine devam edebilirler.
 • Sporcu musunuz, yoksa fiziksel olarak zorlu bir işiniz mi var? Eğer öyleyse, doğal olarak yeniden yapılanma sonrasında tam hareket aralığı sizin için çok önemli olacaktır. Bazı kadınlar meme kasının altına veya üstüne yerleştirilen implantların, özellikle bölge zamanla sertleşirse (kapsüler kontraktür denilen bir komplikasyon), konforu ve hareket aralığını sınırlayabileceğini bulmaktadır. Öte yandan, bazı flep prosedürleri gerçekte sırt veya alt karnındaki kasları keser ve bu da zayıflığa veya fonksiyon kaybına neden olabilir. DIEP ve SIEA flepleri gibi yeni “perforatör flep” teknikleri donör bölgesindeki kas yapısını koruyarak bu riski azaltır; Cerrahlar sadece memeyi yeniden oluşturmak için gerekli olan dokuyu temizler. (Bunların hepsini Meme Rekonstrüksiyon Türleri bölümünde okuyabilirsiniz.) Bunlar, seçeneklerinizi ölçerken göz önünde bulundurmanız gereken önemli hususlardır.
 • Yeniden yapılanma ameliyatının maliyeti sizin için endişe yaratıyor mu? Genel olarak, maliyet yalnızca sağlık sigortanız yoksa veya planınız mastektomiyi kapsamıyorsa, bir sorun olacaktır. Federal yasa(ABD pazarı için), mastektomiyi kapsayan sigorta şirketlerinin, iki meme arasında dengeli bir görünüm elde etmek için gereken prosedürleri de içeren meme rekonstrüksiyonunu da kapsamasını gerektirir. Sigorta şirketinize yeniden yapılanmanın gerekli olduğunu kanıtlamanız gerekebilir. Böyle bir durumda, bir mektup ve diğer belgeler dahil olmak üzere doktorlarınızın desteğine sık sık ihtiyaç duyulur. Sigorta kapsamınız yoksa, bir dış meme protezi en uygun seçenek olacaktır. Ameliyat için cebinizden ödeme yapmaya karar verirseniz veya maliyetin bir kısmını karşılamanızı gerektiren bir sigorta planınız varsa, en uygun seçeneği bulmak için plastik cerrahınızla birlikte çalışın. (Buradaki sigorta kapsamı ve bilgileri ABD için hazırlanmıştır. Türkiye için sigorta sağlayıcınızla görüşünüz).
 • Memenize başlangıçta olduğundan çok farklı bir şekil veren lumpektominiz var mıydı? Lumpektomili birçok kadın memelerinin görünümünden memnundur ve rekonstrüksiyonu seçmezler. Bununla birlikte, lumpektomi sırasında büyük miktarda doku çıkarılmışsa, daha dengeli bir görünüm elde etmek için yeniden yapılanma-rekonstrüksiyon isteyebilirsiniz. Bir çalışma, lumpektomili kadınların yaklaşık% 10 ila% 30’unun memesinin koruyucu cerrahiden sonra şeklinden memnun olmadığını buldu. Ayrıca, birçok kadın lumpektomiden birkaç yıl sonra, özellikle radyasyon tedavisi almışlarsa memenin şekilsiz görünebileceğini fark etmektedirler. Tedavi edilen meme genellikle diğer memeden daha küçüktür veya açıkça karşılaştırma neticesinde bozulmuştur. Yeniden yapılanma, bazen dengenin geri getirilmesi için karşı memede – küçültme veya meme kaldırma gibi – ameliyatla en iyi seçenek olabilir.
 • Ameliyat sonrası iyileşme yeteneğinizi etkileyebilecek başka tıbbi durumlarınız var mı? Şeker hastalığınız, dolaşım problemleriniz veya bir kanama bozukluğunuz varsa, yeniden yapılandırma ameliyatından iyileşmek vücudunuzun bu koşullara sahip olmayan biri için olacağından daha uzun sürebilir. Ağır sigara içmek ve alkol almak da iyileşme yeteneğinizi etkileyebilir. Tüm ameliyatlar skar izi bırakır, ancak iyileşme yeteneğiniz azalırsa insizyonunuzdaki cilt hücreleri (nekroz adı verilen bir durum) ölebilir. Sigara içiyorsanız, rekonstrüksiyon ameliyatından önce bir süre sigarayı bırakmanız gerekebilir, böylece vücudunuz daha iyi iyileşir.

Breastcancer.org ‘un baş tıbbi sorumlusu Dr. Marisa Weiss, hastalarının çoğunun karar verirken rekonstrüksiyon hedeflerini öncelik sırasına koyduğunu tespit etti:

 1. rekonstrüksiyon da dahil olmak üzere her şeyin üstünde ve ötesinde en etkili anti-kanser tedavisinin alınması
 2. rekonstrüksiyon prosedüründen çıktıktan sonra tamamen ve rahatça çalışabilme yeteneği
 3. Estetik: Yeniden yapılandırılmış memenin diğer meme ile boyut, şekil ve simetriyi hissetme ve görünme şekli
 4. pratik düşünceler: zamanlama, maliyet, bulunabilirlik, iyileşme süresi

Ayrıca, meme rekonstrüksiyonunun meme şeklini yeniden oluştururken meme veya meme başını hissetmediğini bilmek önemlidir. Zamanla, yeniden yapılandırılmış memenin üzerindeki cilt dokunmaya karşı daha hassas hale gelebilir, ancak tam olarak ameliyattan önceki gibi olmaz.

Meme Rekonstrüksiyonu Çeşitleri[4]

Mevcut birçok farklı rekonstrüksiyon tekniği vardır. Sağlık ekibiniz, size uygun olabilecek seçenekler hakkında sizinle konuşabilir, ancak kendi araştırmanızı da yapmak sizin yararınızadır. Rekonstrüksiyon yapmış başka birini tanıyorsanız, karar süreci, doktorları ve sonuçlardan duyduğu memnuniyeti hakkında onunla konuşmayı yararlı bulabilirsiniz.

Memenizi yeniden yapılandırmak için iki ana teknik vardır:

 • İmplant rekonstrüksiyonu: Tuzlu (tuzlu su) veya silikon jel ile doldurulmuş bir implantı yerleştirmek.
 • Otolog veya “flep” rekonstrüksiyonu: Vücudunuzun başka bir bölgesinden nakledilen doku kullanılması (örneğin göbek, uyluk veya sırt gibi). Otolog rekonstrüksiyon ayrıca bir implant içerebilir.

Ayrıca, meme ucunuzu yeniden yapılandırmayı veya yapmamayı seçebilirsiniz. (Bazı durumlarda, meme başı koruyucu mastektomi mümkündür, bu da kendi meme başınızın ve çevresindeki göğüs derisinin korunduğu anlamına gelir.)

Frank J. DellaCroce, M.D., F.A.C.S., plastik cerrah ve Restoratif Meme Cerrahisi Merkezi kurucu ortağı, “Her iki yaklaşımın da avantajları ve dezavantajları vardır”, diyor.  “Vanilyalı ve çikolatamız gibi, yeniden yapılanmanın iki lezzeti var: implantlar ve flepler. Bu kadar. İmplant rekonstrüksiyonu ilk başta daha kolaydır: daha kolay bir ameliyat, daha kolay iyileşme, anlaşılması daha kolay. Fleplerin gerçekleştirilmesi daha zordur, daha fazla zaman alır ve daha uzun bir iyileşme sağlar. Ama daha sonra işler tersine döner. Zamanla, implantlar problemlere daha yatkındır ve bu problemleri düzeltmek için sıklıkla ek prosedürler gerektirir. Flepler zamanla daha iyi performans gösterir; iyi yapılan bir flep, daha fazla dikkat gerektirmeden ömür boyu kullanılır. Bu yüzden hepsi, kadın ve bireysel durumu için doğru olanın meselesi.

Seçenekler, bölgenizde neyin mevcut olduğuna da bağlı olabilir. Zaman geçtikçe, plastik cerrahlar, göbek gibi donör bölgedeki kasların kesilmesini engelleyebilecek veya kalça gibi vücudun farklı bölgelerinden doku alabilecek flep rekonstrüksiyonu için daha yeni teknikler geliştirdiler. Yine de, bu prosedürler özel beceri gerektirir ve tüm sağlık merkezlerinde veya tüm coğrafi bölgelerde bulunmaz. Özel durumunuz, rekonstrüksiyon seçeneğinin sizin için en uygun olanında rol oynayacaktır.

İmplant Rekonstrüksiyonu[5]

Memenin yeniden yapılandırılması için implant kullanılması, flep rekonstrüksiyonundan daha az ameliyat gerektirir, çünkü sadece meme bölgesini içerir (doku vericisi bölgesini değil). Yine de, birden fazla prosedür gerektirebilir. Ayrıca, implantlar aşınabilir ve implant etrafındaki skar dokusunun sıkılığı gibi diğer sorunları da geliştirebileceğinden ileride ek ameliyat gerekebilir.

İmplant aşağıdakilerle doldurulabilir:

 • tuzlu su
 • silikon jel

İmplant, göğüs kasının altına veya göğüs kasının üzerine yerleştirilir. İmplant rekonstrüksiyonu için ameliyatın süresi ve iyileşme süreniz genellikle flep rekonstrüksiyonundan daha kısadır.

İmplantlar genellikle bir ömür boyu kullanımı olmaz, bu nedenle bir noktada bir implantı değiştirmek için muhtemelen daha fazla ameliyat gerekir. Amerikan Estetik Plastik Cerrahisi Derneği ve Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği, hem salin hem de silikon implantlarının ömrünün 10 ila 20 yıl sürdüğünü söylüyor.

İmplantlar küçük memeli ince kadınlar için iyi bir seçenek olabilir, çünkü bu kadınlar genellikle flep rekonstrüksiyonu gereği, iyi bir meme şekli oluşturmak için karınlarında, sırtlarında, uyluklarında veya kalçalarında yeterli ekstra dokuya sahip değildir. Bununla birlikte, flep rekonstrüksiyonundaki en yeni gelişmelerden bazıları “istiflenmiş” veya çok katmanlı flepler kullanarak bu sorunu ele almaya başlamıştır.

İmplant rekonstrüksiyonu ayrıca:

 • Vücudun diğer bölümlerinde (donör bölgelerinde) kesilmekten kaçınmak veya donör bölgelerinde kas yapısını feda etmek istemezsiniz. Ayrıca, en yeni flep prosedürlerinin kası koruduğunu ve bunun için endişeleniyorsanız araştırmaya değer olabileceğini unutmayın.
 • Radyasyon terapisine ihtiyacınız yok. Radyasyondan sonra implant rekonstrüksiyonunda problem gelişme olasılığı yüksektir.
 • Daha uzun bir flep rekonstrüksiyon işlemine dayanmazsanız veya istemezseniz.
 • Simetri veya denge sağlamak için sağlıklı memenizi cerrahi olarak değiştirmeye isteklisinizdir. Sabit bir şekli olan bir implantı kalan doğal memeye eşleştirmek her zaman kolay değildir.

İmplantlar gözyaşı veya yuvarlak şekillerde gelir. Bu şekillerden biri, göğüs bölgenizin dağılımı için daha iyi bir eşleşme olabilir. İmplantın yüzeyi pürüzsüz olabilir veya hafif pürüzlü bir dokuya sahip olabilir – ancak bunu cildinizde hissetmezsiniz. Bununla birlikte, elinizi göğsün üzerine, özellikle de alt kısmına sürüklediğinizde kırışıklıkları ve implantın dokusunu hissetme ihtimaliniz yüksek olacaktır. Plastik cerrahınız teknik nedenlerden dolayı bir implant tipini diğerine tercih edebilir. Bazı durumlarda, hafif pürüzlü bir dokuya sahip implantlar implant çevresinde yara izi oluşumu riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Allergan tarafından üretilen, Biocell markalıo dokulu göğüs implantlarının ve doku genişleticilerin 24 Temmuz 2019’da geri çağrıldığını bilmek önemlidir, çünkü bunlar anaplastik büyük hücreli lenfoma (ALCL) adı verilen nadir bir kanser türüne bağlıydı.

Mastektomi ile aynı anda (hemen rekonstrüksiyon), mastektomi ve diğer tedavilerden sonra (gecikmiş rekonstrüksiyon) implant rekonstrüksiyonunuz veya rekonstrüktif cerrahi ile aynı anda hem mastektomi hem de daha sonra yapılan (gecikmeli-ani rekonstrüksiyon) olabilir.

Mastektomi sonrası implant rekonstrüksiyonu, meme derisinin çıkarılmasından dolayı daha zor olabilir. Bu durumda, doku genişlemesi veya kalan derinin gerilmesi plastik cerrahınız tarafından denenir. Balon gibi bir genişletici yerleştirmek için bir ameliyat yapılacak ve genişletici, cildi germek için haftalar boyunca yavaş yavaş tuzlu su ile doldurulacaktır. Cildi bu şekilde genişletmek zor olabilir ve bazen işe yaramaz, özellikle radyasyondan sonra, çünkü cilt sertleşir ve gerilmeye karşı dirençlidir. Genişletme tamamlandıktan sonra, son implant için genişleticiyi değiştirmek üzere başka bir işleminiz olur. Siz ve cerrahınız durumunuz için neyin iyi olduğunu tartışabilirsiniz.

İmplant ve Flep Rekonstrüksiyonu: Potansiyel Avantajlar ve Dezavantajlar

Flepe Karşı Avantajları

 • daha kısa, daha az karmaşık cerrahi
 • mastektomi insizyonunu prosedür için kullanır (yeni yara izleri oluşturmaz)
 • bazen tek adımda tamamlanabilir
 • kilo almak ya da kaybetmek yeniden yapılanmış göğüslerin boyutunu değiştirmez
 • nitelikli cerrahlar bulmak kolay

Flepe Karşı Dezavantajları

 • Genel rekonstrüksiyon süreci daha uzun sürebilir (çoklu adımlar, doku genişletici enjeksiyonlar almak için çoklu ofis ziyaretleri)
 • doğal bir meme gibi hissetmek, bakmak veya hareket etmek daha az olasıdır
 • yırtılma, deflasyon, kapsüler kontraktür gibi gelecekteki sorunlara karşı sağlıklı memede (genellikle implantı eşleştirmek için) ameliyat gerekir
 • cildin radyasyona maruz kalması durumunda genellikle iyi bir seçenek
 • İmplant bir ömür boyu sürmez

Saline ve silikon: Kabuk silikondan yapılırken, implant salin olarak bilinen bir tuzlu su çözeltisi ile doldurulur. Tuzlu implantlar silikon implantlardan daha sert hissetme eğilimindedir. Derinin altında bu tip implant ile hissedilebilecek daha fazla kırışıklık da vardır.

Silikon jel implantları sağlam silikon jel ile doldurulur. Tuzlu implantlardan daha yumuşak hissetme eğilimindedirler ve bazı kadınlar dokunun doğal göğüs dokusu gibi olduğunu düşünürler.

“Sakızlı implant” olarak bilinen bir tip silikon implant, yeniden yapılandırılmış memeye daha doğal bir şekil verir. Sakızlı implantlar normal silikon implantlardan biraz daha sağlamdır, bu nedenle bazı implantlarla ciltte bazen görülebilen kırışıklık riski daha düşüktür. İmplantın dokusundan dolayı implant çevresinde sert skar dokusu oluşması riski de yoktur (kapsüler kontraktür).

Tüm implantların hafif yırtılma riski vardır. Bir salin implantı patlarsa, salin hızlı bir şekilde dışarı çıkar ve meme biraz sönmüş gibi görünür, bu yüzden hemen kırıldığını bilirsiniz. Tuzlu su vücut tarafından emilir. Bir silikon implant patlarsa, jel daha yavaş sızar, çünkü daha kalındır. İmplantın yırtıldığının farkına varmanız daha uzun sürebilir veya sızan materyal implantın çevresinde kalabileceğinden hiç fark etmeyebilirsiniz. Silikon jel vücutta emilmez; Jel bazen implantı çevreleyen cebe sızabilir ve orada kalabilir veya daha fazla yayılabilir. Her iki durumda da, implantı değiştirmek için cerrahi müdahale gerekir.

Özel durumunuzda silikonun güvenliği konusunda endişeleriniz varsa, salin dolu implantlar daha güven verici bir alternatif olabilir.

Cerrahınızla hangi implant tipinin sizin için en iyisi olduğu hakkında konuşun. Her bir materyalden bir örnek implanta dokunup dokunamayacağınızı sorun, böylece bir dokuyu diğerine mi tercih edeceğinize karar verebilirsiniz.

Otolog veya Flep Rekonstrüksiyonu[6]

Otolog rekonstrüksiyon (bazen otojen rekonstrüksiyon olarak da adlandırılır), bir meme şekli oluşturmak için vücudunuzdaki başka bir yerden deri, yağ ve bazen de kas – kullanır. Doku (“flep” olarak adlandırılır) genellikle yeniden oluşturulan memeyi oluşturmak için göbek, sırt, kalça veya iç uyluk bölgelerinde bulunur.

Doku orijinal kan damarlarından tamamen ayrılabilir ve toplanıp memenizdeki yeni yerine taşınabilir. Buna sıklıkla “serbest flep” denir. Veya doku orjinal kan damarlarına bağlı kalabilir ve cildinizin altına göğsünüzden geçebilir. Bu genellikle “pediküllü flep” olarak adlandırılır. Her iki tipte de doku bir meme şeklinde oluşturulur ve yerine dikilir.

Pediküllü flepler daha uzun zamandır ve daha kolay olduğu için yaygın olarak bulunma eğilimindedirler. Serbest flepler, plastik cerrahınızın mikrocerrahide beceri sahibi olmasını gerektirir; bu da kan damarlarının doku flepinden göğüs bölgesindeki damarlara bağlanması ve böylece yeni memenin yeterli miktarda kan almasını sağlar. Tüm cerrahlar bu tip ameliyatlar için eğitilmemişlerdir.

Vücudunuzdaki başka bir yerden doku kullanarak meme rekonstrüksiyonu popülerdir, çünkü genellikle bir ömür sürer. İmplantların normalde 10 veya 20 yıl sonra değiştirilmesi gerekir. Ayrıca, karnınızdaki dokular, kalçalar ve üst uyluklar meme dokusuna çok benzer, iyi bir ikame yapar ve oldukça doğal hissedebilir. Fakat implant rekonstrüksiyonunda olduğu gibi, yeni memede varsa his az olacaktır.

Mastektomi ile aynı anda flep rekonstrüksiyonu yapabilirsiniz (derhal rekonstrüksiyon), mastektomi ve diğer tedavilerden sonra (gecikmiş rekonstrüksiyon), veya rekonstrüktif cerrahi ile aynı anda yapılan mastektomi ve sonraya bir kısmı bırakılan rekonstrüktif cerrahi yapabilirsiniz (gecikmeli-ani rekonstrüksiyon).

Bu bölümde farklı flep prosedürleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Aşağıdaki isimlerdeki baş harfleri spesifik doku kaynağını belirtir.

Karnınızdan dokuyu kullanarak flep rekonstrüksiyonu (göbek, karın):

 • DIEP Flap
 • SIEA Flap
 • TRAM Flap

Birçok kadın göbek dokusunu kullanarak meme rekonstrüksiyonundan memnundur çünkü memenizi yeniden yapmak için bir göbek tutamına sahip olmak gibidir.

Sırtınızdan doku kullanarak flep rekonstrüksiyonu:

 • Latissimus Dorsi Flap: Bu yaklaşım neredeyse her zaman bir implant gerektirir, bu yüzden saf bir flap rekonstrüksiyonu değildir.

Kalça / popo dokusu kullanarak flep rekonstrüksiyonu:

 • IGAP Flap
 • SGAP Flap / Kalça Flap

Uyluklarınızdaki dokuları kullanarak yapılan rekonstrüksiyon:

 • PAP Flap
 • TUG Flap

Karın / kalçanın dokusunu kullanarak çok bileşenli / “hibrit” flep rekonstrüksiyonu:

 • Vücut Kaldırma Perforatör Flap
 • Yığılmış DIEP Flap
 • Yığılmış / “Hibrit” GAP Flap

Karnınızdan, kalçalarınızdan ve / veya  uyluğunuzdan liposuction ile çıkarılan yağ dokusu kullanılarak yapılan otolog meme rekonstrüksiyonu:

 • Yağ Grefti

Flep rekonstrüksiyonunuz için kullanılan doku için donör bölge, aşağıdakileri içeren bir dizi faktöre bağlıdır:

 • Vücut tipi: Memeyi yeniden oluşturmak için bir yerde yeterince fazla doku varsa, o dokunun konumu sahip olduğunuz flep rekonstrüksiyonu tipini etkileyebilir (TRAM, DIEP, GAP gibi). Eğer zayıfsanız, karnınıza TRAM, DIEP veya SIEA flebi için yeterince fazla doku olmayabilir ve doktorunuz GAP, TUG, PAP veya latissimus dorsi flebi önerebilir. Latissimus flep neredeyse her zaman bir implant ile birleştirilir. Uzmanlaşmış merkezler, ince ve implant kullanmaktan kaçınmak isteyen kadınlarda bir veya iki meme için birden fazla küçük flep kullanabilir. Bu istiflenmiş veya “karma” flepler (Yığılmış DIEP, Vücut Kaldırma Perforatörü ve Yığılmış GAP flepleri) genellikle çok ince kadınlar için yeterli hacim yaratabilir. Bununla birlikte, yaygın olarak kullanılamıyorlar.
 • Meme boyutu: Memeleriniz büyükse, en fazla ekstra dokuya sahip donör bölgeyi kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Yığılmış veya “hibrit” teknikler gerektiğinde daha fazla hacim sağlamak için kullanılabilir. Veya flep rekonstrüksiyonu bir implant ile birleştirilebilir.
 • Gebe kalmayı planlıyorsanız: Meme rekonstrüksiyonunuzdan sonra hamile kalmayı planlıyorsanız, TRAM flapına sahip olamayabilirsiniz, çünkü hamilelik sırasında karnın gerilmesi karın duvarında ve flep dokusunun çıkarıldığı kesikte çok fazla gerginlik yaratabilir. TRAM flep ameliyatı alt karın kasının bir kısmını kullanır. Yalnızca göbek dokusunu kullanan (kas yok) DIEP veya SIEA flep rekonstrüksiyondan sonra gebelik için daha uygun bir karın duvarı sağlayabilir. Birçok kadın bu ameliyatlardan sonra sağlıklı ve sorunsuz gebelikler yaşamaya başladı. Ayrıca, kalça veya uyluk gibi başka bir donör bölgeden doku kullanabilirsiniz.
 • Bölgenizdeki hastaneler ve plastik cerrahlar: Flep rekonstrüksiyonu, flepin kan damarlarını göğse yerleştirdikten sonra yeniden takmak için mikrocerrahi dahil olmak üzere özel cerrahi teknikler gerektirir ve tüm cerrahlar bu konuda deneyime sahip değildir. Flep rekonstrüksiyonu yapmak konusunda güçlü hissediyorsanız, istediğiniz şeyi sunan cerrahları ve tesisleri bulmak için biraz araştırma yapmanız gerekebilir. Doktorunuz sizi, belirli rekonstrüksiyon konusunda uzmanlaşmış plastik cerrahlara yönlendirebilir.

Flep rekonstrüksiyonu hakkında bilinmesi gerekenler: Her tür otolog rekonstrüksiyonun fiziksel etkileri vücudunuz, hareket alanınız, fiziksel gücünüz ve günlük aktiviteleriniz için son derece bireyseldir.

 • Ameliyat sonrası iyileşirken, aynı zamanda iyileşen vücudun en az iki ve belki de dört bölgesi olacağını unutmayın – yeniden yapılandırılmış memeleriniz ve meme dokularınızın yapılıp yapılmadığına bağlı olarak bir veya iki meme aynı anda yeniden yapılandırılıyor. Bazı kadınlar aynı zamanda bir sentinel düğüm biyopsisine veya aksiller düğüm diseksiyonuna sahip olabilir, bu da ek bir insizyon anlamına gelir.
 • Her türlü rekonstrüksiyonda (implant ve flep) “tek ve bitmiş” bir seçenek yoktur: Bazen “bitirme işi” olarak adlandırılan ayarlamalar yapmak için hemen her zaman sonraki bir ameliyat vardır: bir donör bölgeden yağ veya bir implantın yeniden konumlandırılması gibi. Genellikle, bu ayarların hiçbiri kesinlikle gerekli değildir, bu yüzden cerrahınızla tercihleriniz hakkında konuşun.
 • Kilo alırsanız veya kilo verirseniz, flep rekonstrüksiyonunun boyutu vücudunuzun geri kalanıyla birlikte değişebilir. Vücudunuz değiştikçe göğüsler büyür veya küçülür.
 • Flep rekonstrüksiyonları radyasyon tedavisini implantlardan daha iyi tolere eder. Radyasyon tedavi planınızın bir parçasıysa, bunu plastik cerrahınızla görüşün.
 • Bir flep oluşturmak için doku kullanıldığında, gelecekte aynı alandan gelen doku tekrar kullanılamaz.

Aşağıdaki bölümde, kısıtlı meme cerrahisi ve mastektomi sonrası seçeneklerden olan protez memeden bahsedeceğiz.

Yaşamda Meme Protezi

Yaşamda Meme Protezi

Dış Silikon Meme Protezi : Yaşamda Meme Protezi[7]

Meme rekonstrüksiyonunun sizin için uygun olmadığına karar verirseniz, ancak yine de meme şekli istiyorsanız, meme protezi da denilen bir protez, ameliyat olmadan dengeli görünmenize yardımcı olabilir. Memelerin doğal görünmesini istiyorsanız, ancak rekonstrüksiyonun beklemesini veya hiç olmasını istemiyorsanız, bir protezi (veya iki mastektomi yaptırdıysanız, iki protezi) kullanabilirsiniz.

Meme protezi, memenizin olduğu boşluğu doldurmanın en hızlı yoludur. Sutyeninize veya mayonuza yerleştirebilirsiniz ve ameliyattan önce yaptığınız gibi görünebilirsiniz – ve bu özellikle kadınlar memelerini kaybettikten ve çok büyük kararlar verdikten sonra birçok kadın için büyük bir rahatlamadır.

Meme protezi konusunda eğitimli bir görevli size protezler hakkında ve nereden satın alabileceğiniz  hakkında bilgi verebilir.

İki ana tip meme protezi vardır ve her biri farklı zamanlarda ve farklı nedenlerden dolayı sizin için uygun olabilir:

 • Ameliyattan iyileşirken hafif bir model (polyfill veya köpük) önerilir çünkü en rahatı budur. Ayrıca sıcak havalarda ve yüzerken iyi hissettirir ve makinede yıkanabilir. Hafif göğüs protezlerinin çoğu klorlu veya tuzlu suda giyilebilir.
 • Silikon meme protezi daha gerçekçi görünebilir ve günlük kullanımda kendinize daha doğal gelebilir. Seks sırasında bir protez takmayı tercih ederseniz, birçok kadın silikon protezleri seçer, çünkü eşleri için en doğal olanıdır. İki tip silikon protez mevcuttur:

asimetrik: sadece sol taraf için veya sadece sağ taraf için tasarlanmıştır

simetrik veya armut biçimli: bunlar her iki tarafta da çalışır ve sütyeninizin yanını doldurmak için yanlara takılabilir veya orta dolgunluk ve yükseklik için düz şekilde yukarı kaldırılabilir

Silikon meme protezleri, özellikle büyük memeli kadınlar için köpük dolgulu modellere kıyasla ağır görünebilir. Ancak dengeli ağırlıkta silikon omuzlarınızı ve duruşunuzu dik tutmanıza yardımcı olur. Fiyatlar yüksek kaliteli ürünler için 100 $ ile 500 $ arasında değişmektedir (boyut bir maliyet faktörü değildir) ve 2 ila 5 yıl arasında değişmektedir. Tuzlu su, havuz suyu ve sıcak küvetler, çoğu silikon ürününün dış kabuğuna zarar verebilir, bu da yapışma (ve kir toplama olasılığı daha yüksek) ve inceltme (yırtılma ve sızıntı yapma olasılığını artırabilir) yapabilir. Emin olmak için üreticiye danışın. Mümkünse, herhangi bir suda silikon protez kullanmaktan kaçınmak ve bunun yerine daha ucuz ve hafif bir meme formu kullanmak isteyebilirsiniz. Silikon sadece elde yıkanabilir.

Meme protezini, bu alanda uzmanlaşmış olan Anka Medikal’den satın alabilirsiniz. Yaşam tarzınızın tüm yönleri için doğru olduğundan emin olmak için farklı kıyafetler altındaki örnekleri denemek isteyebilirsiniz – kazak ve tişörtlerden takım elbise ve dantelli abiyeler. Bu konuda eğitimli uzman personele, benzersiz durumunuza, vücut tipinize, kıyafetlerinize ve faaliyetlerinize göre protezi takmanın en iyi yolunu sorduğunuzdan emin olun.

Mastektomi geçirmiş kişiler için meme protezleri için özel cepleri olan mayolar ve sütyenler mevcuttur. Bunlar için Anka Medikal meme protezi ve sütyenleri sayfalarına bakabilirsiniz.

Farklı Çözüm : Lumpektomi – Mastektomi Ameliyatı Sonrası Yaşamda Meme Protezi yazımızla ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim formunu doldurmanız yeterlidir.

REFERANSLAR:

[1] Mastectomy vs. Lumpectomy  www.breastcancer.org/treatment/surgery/mast_vs_lump

[2] Meme Rekonstrüksiyonu  www.breastcancer.org/treatment/surgery/reconstruction

[3] Meme Rekonstrüksiyonu Sizin İçin Uygun mu?  www.breastcancer.org/treatment/surgery/reconstruction/is-reconstruction-for-you

[4] Meme Rekonstrüksiyonu Çeşitleri  www.breastcancer.org/treatment/surgery/reconstruction/types

[5] İmplant Rekonstrüksiyonu  www.breastcancer.org/treatment/surgery/reconstruction/types/implants

[6] Otolog veya Flep Rekonstrüksiyonu  www.breastcancer.org/treatment/surgery/reconstruction/types/autologous

[7] Dış Silikon Meme Protezi: Rekonstrüksiyona Alternatif www.breastcancer.org/treatment/surgery/reconstruction/prosthetics

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Maksimum dosya boyutu: 128 MB. Dosya türleri: resim, ses, video, dosya, spreadsheet, interactive, text, archive, code, diğer. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Menü

İNDİRİM KUPONU
Tüm ürünlerde geçerli indirim kuponunuzu almak ve aylık indirim kuponu listemize dahil olmak için şimdi abone olunuz. Kupon kullanımı için minimum alışveriş tutarı 500 TL'dir. >ÜRÜN GÖRSELİ İLE YORUM EKLE DAHA FAZLA İNDİRİM KAZAN<
  ABONE OL