Memede Kalsifikasyon Nedir?

Memede Kalsifikasyon Nedir? 01

Memede Kalsifikasyon Nedir?

Gövde lenfödemi olarak da bilinen göğüs, meme ve sırtı etkileyen lenfödem, meme kanseri cerrahisini takiben yaygın bir sorundur.

Memede Kalsifikasyon Nedir?Bu yazımızda memede kalsifikasyon nedir, özellikleri, boyutları ve görünümleri hakkında bilgi vereceğiz.

Memede Kalsifikasyon

Kalsifikasyonlar, mamogramlarda parlak beyaz lekeler veya memelerin yumuşak doku arka planında noktalar olarak ortaya çıkan küçük kalsiyum birikintileridir. Kalsiyum, röntgenleri mamogramlardan kolayca emer. Kalsifikasyonlar genellikle ultrasonlarda görünmez ve asla meme MR’larında görünmez. Kalsifikasyonlar mamogramlarda sık rastlanan bir bulgudur ve özellikle menopozdan sonra yaygındır.

Kalsifikasyonlar diyetinizdeki kalsiyuma bağlı değildir. Ayrıca meme kanserine dönüşemezler. Daha ziyade, meme dokusunda meydana gelen bazı temel süreçler için bir “işaret” tirler. Çoğu durumda, süreç iyi huyludur (kanserle ilişkili değildir). İnsanlar yaşlandıkça, iyi huylu hücre değişiklikleri için kalsifikasyonlara yol açabilecek daha fazla fırsat vardır. Bazen memenin glandüler hücreleri kanallara kalsiyum salgılayabilir – sonuçta, hiç çocuğunuz olmasa bile, memelerin işi süt yapmaktır. Mamogramlarda kalsifikasyonlara yol açabilecek diğer iyi huylu süreçler şunları içerir:

 • memede geçmiş yaralanmalar veya enfeksiyonlar
 • memede, yaygın bir iyi huylu meme tümörü tipi, fibroadenomlar gibi iyi huylu büyümeler
 • meme kistleri (sıvı dolu keseler)
 • geçmiş radyasyon tedavisi, memeye
 • memenin içindeki kan damarlarında kalsiyum birikmesi (bu, ateroskleroz adı verilen bir durum olan, vücuttaki kan damarlarında kalsiyum birikmesine neden olan aynı süreçtir; genellikle kişi zaten kardiyovasküler risk faktörlerine sahip olacaktır)

Bununla birlikte, bazen, kalsifikasyonlar altta yatan kanser gelişiminin bir göstergesi olabilir. Duktal karsinoma in situ (DCIS), kanalın içinde kalan erken evre bir kanser veya hatta çevresindeki göğüs dokularına yayılmış invaziv duktal karsinom (IDC) ile ilişkili olabilirler.

Anormal hücreler kanalın içinde kontrolsüz büyüdüğünde, hücreler o kadar kalabalık olabilir ki bazıları ölür ve vücut onları temizleyemez. Bu olursa, bu hücreler sertleşebilir (veya taşlaştırabilir) ve kalsiyum alanları oluşturabilir. Bu kalsifikasyonlar bir mamogramda göründüğünde, genellikle daha fazla araştırma gerektiren şüpheli özelliklere sahiptirler.

Mamogramınızda yeni bir bulgu olarak kalsifikasyonlarınız varsa, görüntülerinizi okuyan radyolog, altta yatan bir kanseri düşündüren herhangi bir özelliğe sahip olup olmadıklarını bulmalıdır. Eğer öyleyse, ek testler gereklidir. Yine de, kalsifikasyonların iyi huylu bir sürecin sonucu olması için iyi bir şans var. Ek testler için geri çağrılmak sinir bozucu olabilir, ancak test tamamlanana kadar sonuçlara atlamamaya çalışın.

 • Kalsifikasyonların özellikleri: şüpheli mi değil mi?
 • Kalsifikasyonlar için değerlendirme ve takip testi
 • Meme kanseri tedavisinden sonra ve yüksek riskli kadınlarda kalsifikasyonlar

 

Kalsifikasyonların özellikleri: şüpheli mi değil mi?

Kalsifikasyonların bazı özellikleri, doktorunuzun: (1) iyi huylu, (2) muhtemelen iyi huylu veya (3) muhtemelen kanser olup olmadığına karar vermelerine yardımcı olabilir. Bu sınıflandırmalar, boyut, görünüm ve kireçlenmelerin memeye nasıl dağıldığı ile ilgilidir.

Genellikle, kalsifikasyonların aşağıdaki durumlarda iyi huylu bir süreci işaret etmesi daha olasıdır:

 • 0,5 milimetreden (mm) daha büyük
 • iyi tanımlanmış kenarlara ve oldukça standart şekillere sahip
 • memenin bir bölgesinde kümelenmemişse

Aşağıdaki durumlarda kanserli bir süreçle ilişkili olma olasılığı daha yüksektir:

 • her biri 0,5 mm’den küçük
 • boyut ve şekle göre değişirler
 • memenin bir bölgesinde kümelenirler

Kalsifikasyonlardan şüpheleniliyorsa, daha fazla test yapılması gerekir.

NOT: Kalsifikasyonlar, meme dokusunun kendisinden ziyade deride açıkça yer alıyorsa, başka bir teste gerek yoktur. Durumun bu olduğunu doğrulamak için ek mamografi görüşlerinin alınması gerekebilir. Bazen, ciltteki toz veya deodorant kalıntısı kalsifikasyon olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca, kalsifikasyonlar memenin kan damarlarında açıkça varsa, daha fazla teste gerek yoktur.

Boyut: daha büyük daha az şüpheli

Boyutlarına göre, kalsifikasyonlar tipik olarak şu şekilde sınıflandırılır:

 • Makro kalsifikasyonlar: Bunlar daha büyüktür (0,5 mm’den büyük), genellikle bir mamografide çizgiler veya noktalar olarak görünen iyi tanımlanmış kalsifikasyonlardır. Hemen hemen her durumda, kansersizdirler ve daha fazla teste gerek yoktur. Kadınlar yaşlandıkça, özellikle 50 yaşından sonra daha yaygın hale gelirler.
 • Mikro kalsifikasyonlar: Bunlar küçük tuz taneciklerine benzeyen daha küçük “benekler” dir (0,5 mm’den az). Görünüş ve dağıtım gibi ek özellikler daha fazla araştırmayı gerektirse de, bunlar da genellikle bir sorunun işareti değildir.

Bazen makro ve mikro kalsifikasyonların bir karışımı olabilir.

Görünüm: standart boyutlar ve şekiller daha az şüphelidir

Kalsifikasyonların standart bir görünümü varsa, yani boyut ve şekil bakımından büyük ölçüde değişmezlerse, iyi huylu bir sürecin bir belirteci olma olasılığı daha yüksektir. Örneğin, şeffaf merkezlere sahip iyi tanımlanmış küreler gibi görünen makro kalsifikasyonlar 50 yaşın üzerindeki kadınlarda yaygındır. Genellikle yağ nekrozu (ölü yağ hücreleri) veya kalsifiye kist (sertleşmiş bir kist) gibi iyi huylu durumların bir işaretidir.

Büyük, kaba, “patlamış mısır benzeri” makrokalsifikasyonlar fibroadenom adı verilen iyi huylu bir meme tümörü ile ilişkili olabilir.

Genellikle her iki memede ayrı ayrı kanalları dolduran pürüzsüz, çubuk benzeri (doğrusal) kalsifikasyonlar, meme ucuna giden kanallar büyüdüğünde ve sıvı ile dolduğunda ortaya çıkan meme kanalı ektazisinin bir işareti olabilir. Yağ nekrozu ile kalsifikasyonlar, cerrahi veya meme bölgesine radyasyonun bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.

Boyut ve şekil bakımından farklılık gösteren mikrokalsifikasyonlar daha endişe vericidir – bunlara “pleomorfik kalsifikasyonlar” denir – ve memenin belirli bir bölgesinde kümelenmiş olabilir. Bunlar bazen, invaziv bir meme kanseri olan veya olmayan, yerinde duktal karsinomun (DCIS) varlığına işaret edebilir.

Dağılım ve sayı: kümelenmiş düzenlemeler daha şüpheli

Kalsifikasyonlar birlikte kümelenir veya memenin bir segmentinde yoğunlaşırsa, daha fazla endişe ile görülme eğilimindedirler. Belirli bir kanal sistemi içinde gelişiyor veya memenin bir segmentinde toplanıyor gibi görünebilirler. Tüm bir memeye, hatta her iki memeye dağılmış olup olmadıkları konusunda daha az endişelidirler.

Bazı radyologlar bir kümedeki beş veya daha fazla kalsifikasyonun altta yatan kansere şüpheyle yaklaştığını düşünmektedir. Bununla birlikte, bu kesin bir kesme numarası değildir – diğerleri bir kümede beşten az olsa bile ek test yapılmasını önerir. Yine, mikro kalsifikasyonların daha şüpheli olmasına rağmen, kümelenmiş makro kalsifikasyonların veya mikro ve makro kalsifikasyonların bir karışımının da kontrol edilmesi gerekir.

Dağıtım ve sayı, görünüm ve boyut söz konusu olduğunda zor ve hızlı kurallar yoktur. Siz ve doktorunuz mamografi görüntülerine ve radyoloji raporuna göre bir karar vereceksiniz.

 

Kalsifikasyonlar için değerlendirme ve takip testi

Mamogramınızda kalsifikasyonlar görünürse, radyolog, bunun yeni bir bulgu olup olmadığını veya daha önce kalsifikasyonlarınız olup olmadığını, sayı veya boyut olarak değişip değişmediğini belirlemek için sonuçlarınızı önceki mamogramlarınızla karşılaştırır. Tek tek parçacıkların ve kümelerin özellikleri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilen büyütme mamografisi ile test yapılmasını önerebilir. Bu özel mamografi tekniği, memenin belirli bir alanının daha odaklanmış görünümlerini sağlar. Ayrıca, memenin endişe duyulan alanını düzleştirmek için küçük kürekler kullanan ve daha iyi görüşlere izin verebilecek nokta sıkıştırma da içerebilir.

Tarama tesisinize bağlı olarak, büyütme mamografisine hemen sahip olabilirsiniz. Bununla birlikte, radyolog ilk mamografinizi okuduktan sonra geri aranmanız daha olasıdır. Geri arama mamografisine tanı amaçlı mamografi denir.

Radyolog kalsifikasyonları şu şekilde karakterize edecektir:

 • Açıkça iyi huylu: başka teste gerek yok
 • Muhtemelen iyi huylu: Kalsifikasyonların özelliklerindeki değişiklikleri kontrol etmek için başka bir mamogramın 6 ay içinde çekilmesi istenebilir
 • Biraz ya da çok şüpheli: ek testlere ihtiyacınız olacak

Çoğu durumda, doktorunuz altta yatan kanseri kontrol etmek için bölgedeki küçük bir doku parçasını kaldıran bir çekirdek iğne biyopsisi isteyecektir. Cerrah ya da radyolog, hissedilmeyecek kadar küçük olduklarından, iğneyi kalsifikasyonların bulunduğu yere yönlendirmek için sıklıkla mamografi kullanmak zorundadır. Buna stereotaktik iğne biyopsisi denir. Herhangi bir rahatsızlığı en aza indirmek için memeniz lokal anestezi ile uyuşturulur.

Belirli durumlarda, doktorunuz önce ultrason veya meme MRG kullanarak bölgeyi inceleyebilir. Kalsifikasyonlar tipik olarak bu görüntüleme testlerinde görünmese de, testler kanseri düşündüren doku değişikliklerini yakalayabilir. Bu biyopsi için daha fazla rehberlik sağlayabilir.

Biyopsi yaptırmak konusunda endişeli olabilirsiniz, ancak oranlar sizin lehinize. Kalsifikasyonlar için çoğu biyopsinin sebebi iyi huylu bir süreçtir. Doktorunuz, kalsifikasyonlardaki değişiklikleri kontrol etmek için başka bir mamogram için 6 ay içinde geri gelmenizi önerebilir. Veya yıllık taramalara devam etmenizi önerebilir. Bu öneriler biyopsi sonucunun özelliklerine, kişisel durumunuza ve meme kanseri için risk faktörleriniz olup olmadığına bağlı olabilir.

Biyopsi herhangi bir anormal görünümlü hücre (atipi) bulursa, doktorunuz cerrahi biyopsi yapabilir. Bu, hiçbir şeyin kaçırılmadığından emin olmak için daha büyük bir doku alır. Meme kanseri bulunursa, teşhisinize göre tedavi edilir.

Kalsifikasyonlar bulunduktan sonra sizin için önerilenlerden emin değilseniz, doktorunuzdan veya görüntülerinizi analiz eden radyologdan daha fazla bilgi isteyin. İyi huylu meme durumlarını ve meme kanserini tedavi eden başka bir radyolog ve / veya meme uzmanından ikinci bir görüş almak isteyebilirsiniz.

Meme kanseri tedavisinden sonra ve yüksek riskli kadınlarda kalsifikasyonlar

Meme kanseri geçirdiyseniz veya güçlü bir aile öyküsü veya genetik mutasyon nedeniyle ortalamanın üzerinde bir risk altındaysanız, mamografinizde kalsifikasyonlar konusunda daha fazla endişe duyabilirsiniz. Bu durumlarda bile, çoğu kalsifikasyon iyi huylu bir sürecin belirteçleridir. Cerrahi, rekonstrüksiyon ve radyasyon tedavisi gibi kanser tedavileri doku hasarına ve skarlaşmaya neden olabilir, bu da mamogramda kalsifikasyonlara neden olabilir.

Durumunuz göz önüne alındığında, doktorunuz kireçlenmeleri iyice araştırmalıdır. Bölgenin biyopsisini yaptırmanız, ortalama meme kanseri riski altında olduğu düşünülen bir kadına göre daha olasıdır. Ayrıca, doktorunuz mamografiye ek olarak meme MRG ile tarama yapılmasını önerebilir. Daha fazla test ve biyopsi hakkında karar verirken risk faktörleriniz dikkate alınmalıdır.

Çeviri: Mustafa Uludoğan Ph.D.

Ref: Understanding Breast Calcifications

Memede Kalsifikasyon Nedir? yazımızla ilgili sorularınız bize iletebilirsiniz.

www.ankamedikal.com.tr

Memede Kalsifikasyon Nedir? Memede Kalsifikasyon Nedir? Memede Kalsifikasyon Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Maksimum dosya boyutu: 128 MB. Dosya türleri: resim, ses, video, dosya, spreadsheet, interactive, text, archive, code, diğer. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Menü

İNDİRİM KUPONU
Tüm ürünlerde geçerli indirim kuponunuzu almak ve aylık indirim kuponu listemize dahil olmak için şimdi abone olunuz. Kupon kullanımı için minimum alışveriş tutarı 500 TL'dir. >ÜRÜN GÖRSELİ İLE YORUM EKLE DAHA FAZLA İNDİRİM KAZAN<
  ABONE OL