KULLANICI SÖZLEŞMESİ‘ne hoşgeldiniz! 

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz ve bu hizmetleri  kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Sitemize üye olarak kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi onayladığınızı kabul beyan etmiş oluyorsunuz. 

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Anka Medikal Tıbbi Malzeme Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti (Anka Medikal) sorumlu değildir. Anka Medikal, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Anka Medikal işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Anka Medikal , kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe . Anka Medikal kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Anka Medikal, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi Anka Medikal kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Anka Medikal, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Anka Medikal bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim,  marka ve diğer markalar, www.ankamedikal.com.tr alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Anka Medikal burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Anka Medikal, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

1. Taraflar

İşbu sitenin sahibi Anka Medikal Tıbbi Malzeme Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti  sözleşmenin  tarafı olup, bundan sonra kısaca Anka Medikal olarak anılacaktır.

İşbu sözleşmeden ve sözleşmenin vazgeçilmez eklerinden oluşan Kullanıcı Sözleşmesinin diğer tarafı ise www.ankamedikal.com.tr adresine giriş yaparak kullanıcı niteliği kazanan ve/ ve ya siteye üye olmak amacıyla Kullanıcı Sözleşmesini elektronik ortamda kabul eden kullanıcılardır. İşbu sözleşmenin devamında Kullanıcı olarak anılacaktır.

Site’ye giriş yaparak Kullanıcı niteliği kazanan taraf, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2. Tanımlar 

Anka Medikal:  Bu sitenin sahibi olan Anka Medikal Tıbbi Malzeme Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti  


Kullanıcı: Site’yi ziyaret eden,üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi 

Alıcı: Site’de üye olan satıcılar tarafından satışa arz edilen mal ve/veya ürünleri satın almak amacıyla siteden temin ettiği satıcı bilgileri doğrultusunda satıcıyla iletişime geçen, sitede sunulan mal ve hizmetleri site aracılığıyla satın almak istediği için alıcı üyelik sözleşmesini kabul eden Kullanıcı 

Satıcı: Site’de sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı’lara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı 

Üye : Anka Medikal bünyesinde satıcı  üyelik sözleşmesini ve site üzerinden alım yapmak adına alıcı üyelik sözleşmesini okuyan, kabul eden  ve üyelik şartlarını yerine getiren kullanıcıların tamamı.

Satıcı Üyelik Sözleşmesi : Anka Medikal ile satıcı olmak amacıyla siteye giriş yapan kullanıcı arasında elektronik ortamda düzenlenen,  kullanıcı tarafından okunup, şartları kabul edildikten sonra satıcı ünvanını kazanmasını sağlayan elektronik sözleşmedir.

Alıcı Üyelik Sözleşmesi : Anka Medikal ile site üzerinden mal ve ürün almak için siteye giriş yapan kullanıcı arasında elektronik ortamda düzenlenen,  kullanıcı tarafından okunup, şartları kabul edildikten sonra alıcı ünvanını kazanmasını sağlayan elektronik sözleşmedir.


Site: www.ankamedikal.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi 

Ürün: Site’de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ( yasaklı ürünlerin bu kapsamın dışındadır. Yasaklı ürünler sitenin yasaklı ürünler başlığı altında detaylı olarak açıklanmıştır. Kullanıcılar, yasaklı ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip olduklarını kabul ve taahhüt ederler.)

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Anka Medikal tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. 

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Anka Medikal tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız. 

4. Anka Medikal Hizmetleri

Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Anka Medikal tarafından site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

4.1. Anka Medikal işbu sözleşmede ve ilgili hizmete ilişkin site içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde üyelerine ilanlarını yayınlama, tanıtım yapma, iletişim bilgilerini paylaşma sanal dükkan açma, bitkisel ve hayvansal mal ve ürünleri satışa sunma, satışa sunulan mal ve ürünlerin site üzerinden yapılacak sorgulama sonucunda kullanıcıların ve/ veya üyelerin istediği ürüne ulaşma, satıcıyla iletişime geçme imkanını sağlama gibi işlemleri site dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

4.2. Anka Medikal kullanıcılarının site dahilinde yayınladığı ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin kullanıcılar tarafından site üzerinden profil puanı verme ve site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyet ve önerilerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını site üzerinden kullanıcılarının hizmetine sunmaktadır.   

4.3. Anka Medikal satıcı üyelerine site dahilinde açmış olduğu, mal ve ürünlerini pazarladığı dükkan içerisinde kaç çeşit mal ve ürünün pazarlandığı, hangi mal ve ürünün ayrıcalıklı olduğu, ayrıcalık süresi, açmış olduğu dükkan ve pazarlamış olduğu mal ve ürün için ziyaretçi sayısını gösteren raporlama hizmeti sunmaktadır.

4.4. Anka Medikal kullanıcıları işbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlı iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman hizmetlerinde değişiklik ve/ veya uyarlama yapabilir. Anka Medikal yaptığı bu değişiklik ve/ veya uyarlamalarla ilgili olarak kullanıcıların uymakla yükümlü oldukları kural ve koşullar Anka Medikal tarafından ilgili hizmetin kullanımına ilişkin açıklamaların bulunduğu DUYURULAR bölümünden kullanıcılara duyurulur.

5. Anka Medikal SATICI ÜYELERE SUNMUŞ OLDUĞU EK HİZMETLER

     Satıcı üyeler, site içerisinde yer alan Dükkan Fiyatları linkini ziyaret etmek suretiyle belirlenen ücretler ödenmek şartıyla yukarıda belirtilen Hizmetlere ek olarak aşağıda belirtilen hizmetlerden ayrıca yararlanacaktır.     Sunulan bu ek hizmetler hiçbir şekilde satıcı üyemize ürünü pazarlama konusunda bir garanti vermemekte olup, mal ve ürünün ek hizmet kapsamında olmasına rağmen pazarlanamaması nedeniyle doğacak her türlü zarar ve ziyandan çiftçi dükkanı sorumlu değildir. Satıcı üye işbu sözleşmeyi okuyup, kabul etmekle Anka Medikal sorumlu olmadığını kabul,beyan ve taahhüt eder.

5.1. Dükkan Çeşitleri

Dükkan açmak isteyen satıcı üyelerin talebi doğrultusunda boyutuna göre gerekli bedel ödenmek şartıyla satıcı üyelere ek hizmet olarak sunulmaktadır. Dükkan çeşitleri ve bedellerinde değişiklik yapma hakkı Anka Medikal aittir. 

Mini Dükkan : Satıcı üye gerekli bedeli ödemek suretiyle bu dükkanı açtığında maksimum iki ürünü aşağıda belirtilecek ilan süreleri kapsamında yayınlayabilir

Eko Dükkan : Satıcı üye gerekli bedeli ödemek suretiyle bu dükkanı açtığında maksimum üç ürünü aşağıda belirtilecek ilan süreleri kapsamında yayınlayabilir

Mega Dükkan Satıcı üye gerekli bedeli ödemek suretiyle bu dükkanı açtığında maksimum dört ürünü aşağıda belirtilecek ilan süreleri kapsamında yayınlayabilir

Maksi Dükkan Satıcı üye gerekli bedeli ödemek suretiyle bu dükkanı açtığında maksimum beş ürünü aşağıda belirtilecek ilan süreleri kapsamında yayınlayabilir

Sınırsız Dükkan : Satıcı üye gerekli bedeli ödemek suretiyle bu dükkanı açtığında sınırsız ürünü aşağıda belirtilecek ilan süreleri kapsamında yayınlayabilir

5.2  İlan Süreleri

       Sitenin satıcı üyeleri seçmiş olduklar dükkan içerisinde yayınlayacakları mal ve ürünleri, bedeli ödemek suretiyle  1 ay – 3 ay- 6 ay – 1 yıl sürelerle yayınlayabilmektedirler. Buna ilişkin ücretlendirme Dükkan Fiyatları linkinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. İlan sürelerinde ve bedellerinde değişiklik yapma hakkı Anka Medikale aittir. 

5.3 Ücretsiz İlan Verme

        Satıcı üyeler sadece bir adet ürünü 1 ay boyunca ücretsiz olarak ( 1 aylık süreçte ürün değişikliği yapma imkanı olmadan) üyelik şartlarına uygun şekilde ilan yayınlayabilirler. Satıcı üyeler bu şartlar altında 1 yıl içerisinde toplam 12 ilan verme hakkına sahiptirler. İlan süresi ve ilan verme adetine ilişkin tüm hak ve yetkiler çiftçi dükkanına ait dilediği takdirde değişik yapabilir.  Daha fazla mal ve ürünü daha fazla sürelerle yayınlamak isteyen satıcı üyelerin dükkan açması gerekmektedir.

5.4  Doping

        Satıcı üyelerimize sitenin sunmuş olduğu, ilanın ön planda yayınlanmasını, kullanıcılar tarafından daha çabuk fark edilmesini, ürününü daha çabuk pazarlamasını temin etmeyi sağlayan hizmettir. Üç farklı şekilde satıcı üyelerin kullanımına sunulmuş olan bu hizmetlere ilişkin bedel tablosu ana sayfa üzerinde bulunan Doping Fiyatları linkinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Dopinglere ( doping bedeli, doping çeşitleri gibi)ilişkin her türlü değişiklik, yükleme, kaldırma yapma hakkı Anka Medikale aittir.  

Ürüne İlişkin Dopingler

Ürün Vitrin Dopingi :  Her bir ürün için ayrı ayrı tanımlanabilen bu doping çeşidinde dopinglediği mal ve ürünün siteyi kullanan kullanıcılar tarafından ana sayfada yer alan tezgahtaki ürünler altında görüntülenmesi sağlanmaktadır. Bu hizmet, kullanıcıların mal ve ürünleri herhangi bir sorgu ve arama yapmadan ana sayfa üzerinde görme  imkanı sağladığından, satıcı üyemize mal ve ürününü daha çabuk fark edilmesi olanağını sunmaktadır. Ürüne ilişkin bu hizmet, sisteme kayıtlı toplam dopingli ürün sayısına bağlı olarak sırayla ana sayfada görüntülenecektir.

Ön Plana Çıksın Dopingi : Her bir ürün için ayrı ayrı tanımlanabilen bu doping çeşidinde ön plana çıkardığı her ürünü sitede kullanıcılar tarafından yapılan arama ve sorgulama sonucunda en üst sıralarda özel bir çerçeve içerisinde ekrana gelmesi sağlanmaktadır.

Arama Sonucu Dopingi : Her bir ürün için ayrı ayrı tanımlanabilen bu doping çeşidinde satıcı üye her ürünü sitede ilgili ürünün arama ve sorgulamasını yapan kullanıcılar tarafından aram sonuçlarında üst sıralarda görülmesi sağlanmaktadır.

Dükkana İlişkin Dopingler

Bu kategoride tek bir doping çeşidi olup; bu doping dükkan açan satıcı üyelerimize dükkanlarını ana sayfa üzerinde yer alan dükkanlar bölümü altında görüntülenmesi sağlanmaktadır. Dükkana ilişkin bu doping hizmeti, sisteme kayıtlı toplam dopingli dükkan sayısına bağlı olarak sırayla ana sayfada görüntülenecektir.

5.5  Üyelik Bedeli İadesi Politikası

Anka Medikal üzerinden dükkan açarak ürün pazarlayan üyelerimiz, ne kadar sürelik dükkan alırlarsa alsınlar ilk 1 ay içinde dükkanlarını kapattıklarında üyelerimizin 1 aylık dükkan kullanım süresi bedeli ve ödediği toplam bedelin %30 üzerinden hizmet bedeli kesildikten sonra kalan bedel üyenin hesabına iade edilecektir.

6  Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesinin konusu sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı sözleşmesinin kapsamı, kullanıcı sözleşmesi ve ekleri ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak çiftçi dükkanı tarafından yapılmış bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

Kullanıcı sözleşmesinin hükümlerini kabul etmekle site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Anka Medikal tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul beyan ve taahhüt edilmiştir.

7. Üyelik ve Hizmet Kullanım Şartları

7.1. Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site’ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ve Kullanıcının kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine Anka Medikal tarafından gönderilen ‘link’e’, Kullanıcı’nın girmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin’de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 

7.2 Üyeler işbu sözleşmeyle kayıt işlemi sırasında beyan etmiş olduğu kimlik ve iletişim bilgilerinin gerçeğe uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederleri. Üyelerin kayıt işlemi sırasında beyan etmiş olduğu kimlik ve iletişim bilgilerinin gerçeğe aykırı olması durumunda ise 
Anka Medikal herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir.

7.3 Site’ye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ….. maddesi uyarınca, Anka Medikal tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ……….. maddesi uyarınca, Anka Medikal tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır. 

8. Hak ve Yükümlülükler


8.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
 

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Anka Medikal kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Anka Medikal her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

c) Kullanıcı’ların Anka Medikal ı tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Anka Medikal, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

d) Kullanıcı’lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Anka Medikal Kullanıcı’lar tarafından Anka Medikale iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 

e) Kullanıcı’lar, Anka Medikal yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. 

f) Anka Medikal sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Anka Medikal ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Anka Medikal ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Anka Medikal, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

g) Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site’de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Anka Medikal, Anka Medikal çalışanları veya yöneticileri veya Anka Medikal işbirliği içerisinde bulunduğu kurum ve kuruluşların sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Anka Medikal Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

h)  Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyeliği üzerinden veya tanıdıklarına ait üyelikler üzerinden Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Anka Medikal uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ı) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin Site’nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

i) Anka Medikal, Kullanıcıları’na kendi inisyatifleri doğrultusunda, Anka Medikal tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site’nin faaliyet gösterdiği her mecrada Anka Medikal tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler

j) Kullanıcı, Anka Medikal Site’ye ilişkin mobil uygulamasında kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde Kullanıcının kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı Anka Medikal herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Alıcı’ların Hak ve Yükümlülükleri 

a) Anka Medikal işbu sözleşmede ve ilgili hizmete ilişkin site içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde üyelerine ilanlarını yayınlama, tanıtım yapma, iletişim bilgilerini paylaşma sanal dükkan açma, bitkisel ve hayvansal mal ve ürünleri satışa sunma, satışa sunulan mal ve ürünlerin site üzerinden yapılacak sorgulama sonucunda kullanıcıların ve/ veya üyelerin istediği ürüne ulaşma, satıcıyla iletişime geçme imkanını sağlama gibi işlemleri site dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır. Bu nedenle satıcı ve alıcı arasında kurulan uzaktan satış sözleşmesinin tarafı değildir. Alıcı, alım-satım ilişkisinden kaynaklanan her türlü talep ve hakkını ancak satıcıya karşı ileri sürebilir. Anka Medikal taraflar arasındaki alım-satım ilişkisinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir.

b-) Alıcı, satıcının site üzerinde vermiş olduğu  ilanlarda yer alan bilgilerin, görüntü ve açıklamaların içeriği, şekli ve doğruluğu konusunda yaşayacağı sıkıntılardan Anka Medikal herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.


c)
 Alıcı, Site’de Satıcı’lar tarafından satışa arz edilen Ürünler’in ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünler’den olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, Ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün’ün aslı ile ilgili Anka Medikal bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder. 

d) Satılan ürünün/malın/hizmetin ayıplı, hatalı, eksik veya satış ilanında taahhüt edilen kalitenin altında olması, Satış -Sözleşmesinin akdi, malın teslimatı ve ‘Satış Sözleşmesi’ nden doğan tüm vergisel ve mali yükümlülükler de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ‘Üye’ ler sorumludur. Bu hususta ‘Şirket’ muhatap olmayıp tüm taleplerin doğrudan birbirlerine karşı ileri sürülmesi gereklidir. 

e)Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı’nın Ürün’ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi veya Ürün’e verilen tekfileri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü Anka Medikal hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

f)Alıcı, Site’de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Anka Medikal kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

g)Alıcı, Anka Medikal ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürün’e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili Anka Medikal herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

h)Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Anka Medikal, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.

I-)  Alıcı üye, farklı bir kullanıcı ismi ve/ ve ya  e-posta adresi kullanmak suretiyle birden fazla Anka Medikal üyelik hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali ve herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar siteye üye olmak için farklı bir kullanıcı adı ve veya e-posta adresi ile bir ve ya daha fazla Anka Medikal üyelik hesabı açtığının, Anka Medikal tarafından tespit edilmesi durumunda, Anka Medikalin, bu kişinin tüm Anka Medikal üyelik hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

8.3.Satıcı’ların Hak ve Yükümlülükleri 

 a) Üye’, satışında, yürürlükte olan kanuni mevzuata aykırı ürünleri satışa arz edemeyeceği gibi herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla herhangi bir faaliyette bulunamaz. ‘Satıcı’ ayrıca gayrı ciddi, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen ilanlar da yayınlayamaz. Ayrıca satıcı ilan içerisinde belirtmiş olduğu ürünün cinsi, kalitesi,niteliği hakkında doğru bilgi vermeyi ve ilan içeriğinde belirtilen ürün dışında başka bir ürün pazarlama eğilimi içerisinde olmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde çiftçi dükkanı ilanı kaldırabileceği gibi üyenin üyelik hakkını sonlandırabilir. 


b) Satıcı, Site’de satışa arz ettiği Ürün’ün/Ürünler’in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün’ün/Ürünler’in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder

b) Satıcı, Ürünü satışa arz etmeye, alıcıların iletişim taleplerinde Anka Medikal tarafından  belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 
c)Satıcı, satışa arz ettiği Ürün’ün/Ürünler’in, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site’nin belirli yerlerinde belirtilen, Site’nin ve Site’de sunulan Hizmet’lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

d)Satıcı, Site’de sergilenen Ürünler’in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Ürünler’in daha önce üreticisi veya yetkili satıcılar tarafından Türkiye’de ve Dünya’da piyasaya sürüldüğünü, Anka Medikal ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

h)Satıcı, Site’de satışa arz ettiği Ürünler’in Yasaklı Ürünler’den olmamasından; Ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site’de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
ı)  Satılan ürünün/malın/hizmetin ayıplı, hatalı, eksik veya satış ilanında taahhüt edilen kalitenin altında olması, Satış -Sözleşmesinin akdi, malın teslimatı ve ‘Satış Sözleşmesi’ nden doğan tüm vergisel ve mali yükümlülükler de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ‘Üye’ ler sorumludur. Bu hususta ‘Şirket’ muhatap olmayıp tüm taleplerin doğrudan birbirlerine karşı ileri sürülmesi gereklidir. 

 i)Satıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı’nın Ürün’ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Anka Medikal  hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını  kabul, beyan ve taahhüt eder. 

l)
  Satıcı, alıcıya satışa sunduğu mal ve ürünü teslim ettiği halde alıcı tarafından satış bedelinin ödenmemesi durumunda çiftçi dükkanının hiçbir yükümlülük ve sorumluluğu bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı bu durumda muhatabının sadece alıcı olduğunu da işbu sözleşmeyle kabul etmiştir.

m)
 Satıcı, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı’ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Çiftçi dükkanı aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur. 

n) Satıcı işbu sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Anka Medikalin herhangi bir zarara uğraması durumunda Anka Medikal doğmuş ve doğacak her türlü zarar ve ziyanını derhal tazmin edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

o)Satıcı, Anka Medikal, Site’de sattığı Ürünler’e ilişkin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürün’e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

o)Satıcı, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Anka Medikalin kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ö)Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı’ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Anka Medikalin her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

p) Satıcı, Site’de sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

r) Satıcı üye, farklı bir kullanıcı ismi ve/ ve ya  e-posta adresi kullanmak suretiyle birden fazla Anka Medikal üyelik hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali ve herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar siteye üye olmak için farklı bir kullanıcı adı ve veya e-posta adresi ile bir ve ya daha fazla Anka Medikal üyelik hesabı açtığının, Anka Medikal tarafından tespit edilmesi durumunda Anka Medikal, bu kişinin tüm Anka Medikal üyelik hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

8.4. Anka Medikal Hak ve Yükümlülükleri 

a) Anka Medikal ı, Site’de sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Anka Medikal , bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı’lar, Anka Medikal talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Anka Medikal tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Anka Medikal tarafından yapılabilir. Anka Medikal tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı’lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı’lara aittir. 

b) Anka Medikal, Site üzerinden, Anka Medikal kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, Kullanıcı’lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Anka Medikal tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün’ler veya bunların içeriği hakkında Anka Medikal herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

c) Anka Medikal, Site’de sağlanan Hizmet’ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı’lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. 

d)  Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen Yasaklı Ürünler’i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site’de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı’nın üyeliği, Anka Medikal tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir. 

f) Anka Medikal, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site’nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Anka Medikal tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik araması yapabilir ve tespit ettiği içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Anka Medikal bu  içeriği oluşturan Kullanıcı’yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. 

g) Kullanıcı’lar ve Anka Medikal hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. 

h) Kullanıcı’ların, Site’ye üye olurken sisteme yükledikleri “kullanıcı isimleri” veya “dükkan” isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı’ların “kullanıcı ismi” veya “dükkan” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı’ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Anka Medikal Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. 

ı) Anka Medikal marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile başvuruları inceleyecektir. Gittigidiyor’a hak sahibi koruma programı ile yapılan başvurular sonucunda kullanıcılara ilişkin Ürünler’in listemelerini kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcılar’ın üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar. 

i) Anka Medikal Kullanıcılar’ın satışa arz ettikleri ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir. Ayrıca site üzerinden kullanıcılar veya üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri gizlilik politikası ve işbu sözleşme hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir bir veri tabanı üzerinde tasnif edip,muhafaza edebilir. Anka Medikal aynı zamanda kullanıcının kimliği, adresi, e-posta adresi telefonu, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği domain tipi tarayıcı (browser) tipi tarih ve saat gibi bilgileri de değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

j) Satışa konu ürünün ithali, bu sırada doğabilecek hukuka aykırılık, her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumluluk Satıcı’ya aittir. Yer Sağlayıcı sıfatını haiz Anka Medikal bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

9. Yasaklı Ürünler 

a) Anka Medikal tarafından Site’de verilen Hizmet’ler kapsamında, bazı Ürünler’in satışa arzı Anka Medikal tarafından yasaklanmıştır.

– Alkol ve Tütün Ürünleri

(İspitolu Ürünlere ilişkin kanun, tütün satışına ilişkin kanun, alkol ve tütün piyasası kanunu)

– Uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren ürünler

-Kaçak ve ithalatı yasak olan ürünler

– İdari mercilerce üretimi kotaya bağlanmış, üretimi idari merci kontrolünde yapılan ürünler

– Çalıntı mal ve ürünler

–  Sahte ve replika ürünler

– Anka Medikal yapılan tüm listeleme içeriklerinin ürün vasfını taşıması gerekmektedir. Ürün vasfını taşımayan, mal veya hizmet kapsamına girmeyen ve bu mal ve hizmeti tanımlama amacı dışındaki tüm içerikler yasak kapsamındadır. Ayrıca listelenen ürünlerin niteliği, kapsamı, adedi, ürünle ilgili alıcının bilmesi gereken tüm bilgiler listeleme içeriğine alınmalıdır.

-Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler

– Kanuna, yönetmeliğe ve her türlü yasal düzenlemeye aykırılık arz eden ürün ve mallar

– Her ne kadar yasaklı ürün içeriğinde değerlendirilmesi mümkün olmasa da Anka Medikal listelediği kategoriler dışındaki her türlü mal ve ürün

b) Yasaklı Ürünler’in Satıcı tarafından Site’de satışa arz edilmesi ve bu durumun Anka Medikal tarafından tespit edilmesi halinde, Anka Medikal ilgili Yasaklı Ürünler’in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünler’i satışa arz eden Satıcı’nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi’ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır. 

c) Anka Medikal, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Ürün satışlarında), Satıcı’ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı’na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünler’in satışıyla bağlantılı olarak, Anka Medikal ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Anka Medikal hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Anka Medikal, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 

d) Satıcı, Site’de sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

e) Site’de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye’ye giriş yapmış Ürünler’in sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı’ların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş Ürünleri Site’de satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. Anka Medikal, gümrük işlemine tabi tutulmamış Ürünler’i, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan Kullanıcı’ların sergilediği Ürünler’i, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.

10. Kullanıcı Puanlama  Sistemi 

a) Kullanıcı Puanlama Sistemi, Kullanıcı’lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcı’ların diğer Kullanıcı’lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı’ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir puanlama sistemidir. Kullanıcı’lar, sadece Anka Medikal Hizmet’leri ve Site’nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda puanlama yapabilecektlerdir. 

b) Kullanıcı Puanlama Sisteminden yararlanmak isteyen ziyaretçilerin alıcı üye olması zorunludur.

c-) Kullanıcı’ların yaptıkları puanlamayla  ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, Kullanıcı’ya aittir. Anka Medikal Kullanıcıların yapmış olduğu puanlamadan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir. 

c) Kullanıcı’lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Puanlama Sistemi’ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, Anka Medikal konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Anka Medikal Kullanıcı’nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

d) Kullanıcı’ların Kullanıcı Puanlama Sisteminde  ayrıntılı olarak tanımlanan kurallar, hiçbir şart ve koşulda, Anka Medikal  tarafından değiştirilmeyecektir. 


11. Ücretlendirme

Dükkan ve dopinglere ilişkin ücret ve ilan süreleri ana sayfada yer alan Dükkanlar ( link ekle)  başlığı altında detaylı olarak belirtilmiştir. Yapılan ücretlendirme TL VE KDV DAHİL OLARAK HESAPLANACAK VE TAHSİL EDİLECEKTİR.

YAPILAN ÜCRETLENDİRME VE SÜRELERE İLİŞKİN HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI ÇİFTÇİDÜKKANINA AİT OLDUĞUNU ALICI-SATICI ÜYELER KABUL,BEYAN VE TAAHHÜT EDERLER. ÇİFTÇİ DÜKKANI TARAFINDAN HİZMET ÜCRETLERİNE İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER, DEĞİŞİKLİĞİN İLAN EDİLDİĞİ ANDAN İTİBAREN GEÇERLİLİK KAZANACAK VE ÜCRETLE İLGİLİ BİR KAMPANYANIN BULUNMASI HALİNDE KAMPANYANIN SONA ERME TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLACAKTIR.

12. Gizlilik Politikası

Anka Medikal, Kullanıcı’lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikasındaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.

Anka Medikal olarak kişisel bilgilerin gizliliğinin muhafaza edilmesi bizim önceliğimizdir. Amacımız, gizlilik ile ilgili uygulamalarımızın Kullanıcılar tarafından anlaşılabilir olmasıdır.  daha detaylı bilgiye sahip olacağınız Gizlilik Politikamızı okumanızı tavsiye ederiz.


12.a. Anka Medikal pazarlama faaliyetlerinde kullanılması amacıyla kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere satmayacak ve kiralamayacaktır ve Gizlilik Politikasında yer alan şartlar veya açık rızanız doğrultusunda kişisel bilgiler paylaşılacaktır.

12.b. Anka Medikal tarafından üçüncü kişi ve taraflara sağlanan bilgileriniz, rızanız olmaksızın üçüncü kişi ve taraflarca herhangi bir şekilde satılmayacak veya herhangi bir şekilde açıklanmayacaktır.

12.c. Kişisel bilgilerinizi, sitede sunulan hizmetlerimizin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla hizmet verecek olan Dahili Hizmet Sağlayıcılarımız ile veya gerektiğinde herhangi bir hizmetin sağlanması amacıyla gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde diğer sağlayıcılar ile paylaşılabiliriz.

12.d Kişisel bilgilerinizi Gizlilik Politikasına uygun olacak şekilde, işlemlerinizin kolaylaştırılmasına yardım etmek ve diğer kullanıcıların sizinle iletişime geçebilmesi amacıyla Anka Medikal kullanıcıları ile paylaşabiliriz.

12.e İdari kurumlar ve cezai soruşturma yürüten adli kurumlar tarafından gelen geçerli talepler doğrultusunda bazı kişisel iletişim bilgilerinizi, Gizlilik Politikasına uygun olarak paylaşılabiliriz.

12.f Bana Özel sayfanızda yer ayarlar bölümü aracılığyla sizlerle ne şekilde iletişime geçilmesi ile ilgili seçenekler sunmaktayız.

12.g Gizlilik Politikasının değişmesi halinde, değişikliklerin sizlerle bildirecek ve de size söz konusu değişiklikleri reddetme imkanını sağlayacağız.

12.h Kullanıcı hesabınızda yer alan kişisel bilgilerinizi değiştirmenizi sağlayacağız böylelikle bilgileriniz güncelleyebileceksiniz.

12.ı  Kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, Anka Medikal sağlam, güvenli bir teknoloji ve gizliliğin korumasına ilişkin başka programlar kullanacaktır.

13. Diğer Hükümler 

13.1. Fikri Mülkiyet Hakları 

a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Anka Medikal telif haklarına tabi çalışmalar) Anka Medikal ait olarak ve/veya Anka Medikal tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı’lar, Anka Medikal Hizmet’lerini, Anka Medikal bilgilerini ve Anka Medikal telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Anka Medikal Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Anka Medikal talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. 


Anka Medikal ait isim, marka,logo ve tüm fikri ve sinai hakları izinsiz kullanan, çoğaltan, paylaşan, kiralayan, dağıtan kullanıcılar Anka Medikalin uğrayacağı her türlü maddi-manevi zararı karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2 Marka ve Logo Kullanımı İlkelerimiz

Anka Medikal markası ve logosunun kullanım hakkı sadece ………………….aittir. Sadece yazılı olarak anlaşma imzalamış olan kişi ve kurumlar, Anka Medikal markası ve logosunu kullanabilir.

Bu kılavuz, Anka Medikal markası ve logosuna yönelik kullanımları açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Öncelikle kullanım ilkelerine uymanızı rica ederiz. Belirtilen ilkelere uyulmaması durumunda üyeliğinizin askıya alınması, ürün alım ve satımınızın sınırlanması gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağınızı belirtmek isteriz. 

İzin Verilenler

* Web sitenizde, listelemenizde veya reklamlarınızda Anka Medikal satış yaptığınıza ilişkin açıklamalara yer verebilirsiniz. Örneğin; ” Anka Medikal satış yapıyorum.”,

Sınırlamalar

Anka Medikal markası ve logosunun kullanımına izin verildiği durumlarda, Anka Medikal markasının her zaman ” Anka Medikal ” olarak kullanılması gerekmektedir.

Yasaklı Durumlar

Anka Medikal’den marka ve logo kullanımı ile ilgili yazılı onay alınmadığı* sürece Anka Medikal ekran görüntülerini, Anka Medikal markası ve logosunun aşağıdaki yerlerde kullanımı yasaktır:

  • Tanıtım materyallerinizde (Kartvizitler, broşürler, elektronik postalarınız gibi.)
  • Web sitenizde
  • Listelemelerinizde
  • Eşyalarınızda (El yapımı veya değil.Örneğin; kahve kupalarınız, kaleminiz, bloknotlarınız, oyuncaklarınız.)


Yukarıda belirtilen durumlar dahilinde Anka Medikale atıfta bulunmak, Anka Medikal marka ve logosunu kullanmak, başkalarının sizin Anka Medikal tarafından desteklendiğiniz veya Anka Medikal bir parçası olduğunuz izlenimini yaratabilir.

  • Anka Medikal ı web sitesini, başka bir sitenin içine yerleştirmek yasaktır.

Anka Medikal  Alan Adı

  • Anka Medikal kelimesinin alan adı olarak kullanım hakkı, ………………..aittir. Anka Medikal ve Anka Medikal  benzer kelimeler kullanılarak web sitesi ismi / alan adı başvurusu yapılması ve / veya alan adının kaydettirilmesi yasaktır. Bu işlemleri gerçekleştirenler hakkında gerekli yasal müracaatlar yapılacaktır.

13.3. Sözleşme Değişiklikleri

a) Anka Medikal, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 

b) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından ……….. tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır. Sözleşmenin bir önceki halini sayfanın en altında inceleyebilirsiniz.)

12. EK KURALLAR

Kullanıcılar, işbu maddede tanımlanan kuralların Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler. 

Menü

İNDİRİM KUPONU
Tüm ürünlerde geçerli indirim kuponunuzu almak ve aylık indirim kuponu listemize dahil olmak için şimdi abone olunuz. Kupon kullanımı için minimum alışveriş tutarı 500 TL'dir. >ÜRÜN GÖRSELİ İLE YORUM EKLE DAHA FAZLA İNDİRİM KAZAN<
    ABONE OL