5 Önemli Meme Kanseri Biyopsi Yöntemi

Biyopsi Yöntemi

Mamogram ve MRI gibi görüntüleme çalışmaları, genellikle memenin fiziksel muayeneleri ile birlikte, doktorların bir kişinin meme kanseri olduğundan şüphelenmesine yol açabilir. Bununla birlikte, kesin olarak bilmenin tek yolu şüpheli alandan bir doku örneği almak ve onu mikroskop altında incelemektir.

Biyopsi, vücutta endişe duyulan bir bölgeden dokuyu çıkarmak için yapılan küçük bir ameliyattır. Doktorunuz göğsünüzde şüpheli bir şey hissederse veya bir görüntüleme çalışmasında şüpheli bir şey görürse, biyopsi isteyecektir. Doku örneği, kanser hücrelerinin var olup olmadığını görmek için bir patolog (hastalık teşhisi konusunda uzmanlaşmış bir doktor) tarafından incelenir. Kanser varsa, patolog kanserin özelliklerine bakabilir. Biyopsi, patoloğun tüm bulgularını ortaya koyan bir raporla sonuçlanacaktır.

Bu işlem genellikle basit bir işlemdir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, biyopsisi olan kadınların sadece yaklaşık %20’sinin kanser olduğu ortaya çıkıyor. Buna karşılık, maliyet muhasebesinin çok daha katı olduğu ve sadece en şüpheli lezyonların biyopsisi yapıldığı İsveç’te, sonuçların %80’i kanserli (malign) çıkıyor.

Meme Kanseri Biyopsi Yöntemi

Biyopsi Teknikleri

Biyopsi yapmak için farklı teknikler kullanılabilir ve muhtemelen cerrahınız mümkün olan en az invaziv prosedürü kullanmaya çalışacaktır – en küçük kesi ve en az yara izi içeren prosedürü. Bununla birlikte, prosedür seçimi gerçekten kişisel durumunuza bağlıdır. Doku örneğini çıkarmak için deriden memeye bir iğne yerleştirilerek yapılabilir. Veya, cerrahın şüpheli dokunun bir kısmını veya tamamını çıkarmak için cildi kestiği küçük bir cerrahi prosedür içerebilir.

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

İnce iğne aspirasyonu (FNA) en az invaziv yöntemdir ve genellikle iz bırakmaz. Bu prosedür için uzanacaksınız. İlk olarak, memeyi uyuşturmak için lokal anestezi enjeksiyonu yapılır. Cerrah veya radyolog, şüpheli alandan bir hücre örneğini çıkarmak için içi boş bir merkeze sahip ince bir iğne kullanır. Çoğu durumda, yumru hissedebilir ve iğneyi doğru yere yönlendirebilir.

Yumru hissedilemediği durumlarda, cerrahın veya radyoloğun iğneyi doğru yere yönlendirmek için görüntüleme çalışmaları kullanması gerekebilir. Buna ultrason kullanıldığında ultrason eşliğinde biyopsi veya mamogram kullanıldığında stereotaktik iğne biyopsisi denir. Ultrason eşliğinde doktor, endişe duyulan alana yönlendirmek için ultrason monitöründeki iğneyi izleyecektir. Stereotaktik mamografi ile, meme kütlesinin yerini belirlemek için mamogramlar farklı açılardan alınır. Doktor daha sonra hücre örneğini çıkarmak için içi boş iğneyi yerleştirir.

Çekirdek İğne Biyopsisi

Çekirdek iğne biyopsisinde ince iğne aspirasyonundan daha büyük bir içi boş iğne kullanılır. Bu tür biyopsiniz varsa, uzanmalısınız. Memeyi lokal anestezi ile uyuşturduktan sonra, cerrah veya radyolog, şüpheli alandan birkaç silindir şeklindeki doku örneğini çıkarmak için içi boş iğneyi kullanır. Çoğu durumda, iğne yaklaşık 3 ila 6 kez sokulur, böylece doktor yeterli numune alabilir. Genellikle bu yöntem iz bırakmaz.

Lezyon deriden hissedilemiyorsa, cerrah veya radyolog ultrason eşliğinde biyopsi veya stereotaktik iğne biyopsisi gibi görüntü kılavuzlu bir teknik kullanabilir. Dokunun kanserli olduğunu kanıtlaması ve ek cerrahi yapılması gerektiğinde biyopsi bölgesini işaretlemek için memeye küçük bir metal klips yerleştirilebilir. Bu klips memenin içinde bırakılır ve vücuda zararlı değildir.

Önemli bir rahatsızlık ve yara izi olmadan hızlı sonuçlar sunmanın yanı sıra, hem ince iğne aspirasyonu hem de çekirdek iğne biyopsisi, herhangi bir ameliyattan önce doktorunuzla tedavi seçeneklerini tartışma fırsatı sunar. Bazı durumlarda, doktorunuz biyopsiyi yönlendirmek için görüntüleme ekipmanının yardımına ihtiyaç duymadıkça, iğne biyopsisi doğrudan doktorun ofisinde yapılabilir.

Bununla birlikte, iğne biyopsisinin “yanlış negatif” sonuç riski daha yüksektir – sonuç, kanserin gerçekte mevcut olduğu halde kanserin olmadığını gösterir. Bunun nedeni iğne biyopsisinin cerrahi biyopsiden daha az miktarda doku çıkarması ve kanser hücrelerini almaması olabilir. Doktorunuz, iğne biyopsisi yerine cerrahi biyopsi yapılmasını önerebilir. Durumunuz için neyin en iyi olduğuna birlikte karar verebilirsiniz.

Meme Vakum Biyopsisi

Mammotome veya MIBB  markaları tarafından da bilinen vakum destekli meme biyopsisi daha yeni bir yoldur. Cilde birkaç iğne sokulması içeren çekirdek iğne biyopsisinin aksine, vakum destekli biyopsi sadece bir kez sokulması gereken özel bir prob kullanır. Prosedür ayrıca çekirdek iğne biyopsisinden daha fazla doku çıkarabilir.

Vakum destekli meme biyopsisi için, göğüslerinizi yerleştirdiğiniz özel yuvarlak açıklıkları olan bir muayene masasında yüzüstü olarak uzanacaksınız. İlk olarak, memeyi uyuşturmak için lokal anestezi enjeksiyonu yapılır. Mamografi  veya ultrason rehberliğinde cerrah veya radyolog, probu memenin şüpheli bölgesine yerleştirir.

Bir vakum daha sonra dokuyu sondaya çeker. Dönen bir kesme cihazı bir doku örneğini uzaklaştırır ve daha sonra sondadan bir toplama alanına taşır. Cerrah veya radyolog şüpheli lezyondan başka bir örnek almak için probu döndürebilir. Bu, tüm ilgili alanın iyice örneklenmesi için 8 ila 10 kez tekrarlanabilir.

Bazı durumlarda, ileride biyopsi yapılması gerektiğinde, konumu işaretlemek için biyopsi bölgesine küçük bir metal klips yerleştirilir. Bu klips memenin içinde bırakılır ve ağrıya veya zarara neden olmaz. Biyopsi daha fazla cerrahiye yol açarsa, klips o sırada çıkarılır.

Vakum destekli biyopsi giderek yaygınlaşmaktadır, ancak yine de nispeten yeni bir prosedürdür. Bu biyopsi formuna sahipseniz, cerrahın veya radyologun ekipmanı kullanırken deneyimli olduğundan emin olun.

İnsizyonel Biyopsi Yöntemi

İnsizyonel biyopsi daha çok normal cerrahiye benzer. Memeyi uyuşturmak için lokal anestezi kullandıktan ve sizi uyutmak için enjeksiyon yaptıktan sonra, cerrah muayene için dokudan bir parça çıkarmak amacıyla deriyi kesmek için bir neşter kullanır.

İğne biyopsisinde olduğu gibi, cerrah yumru veya şüpheli alanı hissedemiyorsa, doğru noktayı bulmak için mamografi veya ultrason kullanması gerekebilir. Cerrahınız ayrıca iğne teli lokalizasyonu adı verilen bir prosedür kullanabilir. Mamografi veya ultrason tarafından yönlendirilen cerrah, göğüs derisinden anormal bölgeye küçük bir içi boş iğne yerleştirir. İğnenin içinden ve ilgili alana küçük bir tel yerleştirilir. Sonra iğne çıkarılır. Doktor teli biyopsi için doğru noktayı bulmak için rehber olarak kullanabilir.

Bir iğne biyopsisi kesin değilse, yani sonuçlar net değilse veya kesin değilse – doktorunuz insizyonel biyopsi önerebilir veya şüpheli alan bir iğne ile kolayca örneklenemeyecek kadar büyükse. İğne biyopsisinde olduğu gibi, insizyonel biyopsinin yanlış negatif sonuç verebileceği ihtimali vardır. Ancak, sonuçları oldukça hızlı bir şekilde alırsınız. Cerrahi bir prosedür olduğu düşünüldüğünde, insizyonel biyopsi iğne biyopsisinden daha invazivdir, yara izi bırakır ve iyileşmesi için daha fazla zaman gerekebilir.

Eksizyonel Biyopsi

En sık biyopsi olan eksizyonel biyopsi, tüm şüpheli doku bölgesini memeden çıkarmak için yapılan cerrahidir. Şüpheli kanseri ortadan kaldırmaya ek olarak, cerrah genellikle çevresinde kenar boşluğu adı verilen küçük bir normal doku kenarını kaldıracaktır.

Biyopsiler tıbbi acil durumlar değildir ve size uygun bir şekilde programlanabilir. Ancak gönül rahatlığı için çoğu insan biyopsilerinin “dün” yapılmasını istiyor.

Tıbbi kılavuzlar, biyopsilerin yaklaşık % 90’ının en az

İnsizyonel biyopside olduğu gibi, cerrah yumru veya şüpheli bölgeyi hissedemiyorsa, doğru noktayı bulmak için mamografi veya ultrason kullanması gerekebilir. Cerrahınız biyopsi için doğru alanı işaretlemek için iğne teli lokalizasyonunu da kullanabilir.

Eksizyonel biyopsi yanlış negatif sonuç almadan kesin tanı koymanın en kesin yoludur. Ayrıca, tüm yumruların çıkarılması size biraz huzur verebilir. Bununla birlikte, eksizyonel biyopsi daha çok normal cerrahi gibidir ve bir yara izi bırakır ve iyileşmesi için daha fazla zaman gerekir. İnsizyonel biyopsi gibi eksizyonel biyopsi lokal anestezi ile yapılır.

Biyopsi öncesi

invaziv prosedür olan iğne biyopsileri olması gerektiğini söylüyor. Yine de, araştırmalar meme biyopsilerinin yaklaşık % 70’inin cerrahi biyopsiler olduğunu göstermiştir. Bu, kanseri olmayan birçok kadının gereksiz cerrahi geçirdiği anlamına gelir. Aynı zamanda meme kanseri teşhisi konan kadınların kanseri çıkarmak için ikinci bir ameliyat geçirmeleri gerektiği anlamına gelir.

Biyopsi ile devam etmeden önce doktorunuzdan:

  • Mamogramınızın sonuçlarını ve diğer tüm görüntüleme çalışmalarını birlikte gözden geçirin
  • Söz konusu alanı göster
  • Sizin için önerilen biyopsi türünü ve neden önerildiğini açıklayınız; cerrahi biyopsi önerilirse iğne biyopsisi yapıp yapamayacağınızı sorun
  • Biyopsinin nasıl ve neden yapılacağını tartışın
  • Herhangi bir sorunuza cevap vermesini isteyin
  • Gerekli onay formlarını imzalamanızı sağlar
  • Sonuçlarını ne zaman ve nasıl alabileceğinizi söyler

Biyopsiden birkaç gün ila bir hafta sonra, doktorunuz size doku örneğinde ne olduğunu açıklayan bir patoloji raporu vermelidir.

Çeviri: Mustafa Uludoğan Ph.D.

Ref: http://breastcancer.org/symptoms/testing/types/biopsy

Biyopsi Yöntemi yazımızla ilgili sorularınızı bize iletebilirsiniz

www.ankamedikal.com.tr

Meme Kanseri Biyopsi Yöntemi

Meme Kanseri Biyopsi

Biyopsi Yöntemi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Maksimum dosya boyutu: 128 MB. Dosya türleri: resim, ses, video, dosya, spreadsheet, interactive, text, archive, code, diğer. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Menü

İNDİRİM KUPONU
Tüm ürünlerde geçerli indirim kuponunuzu almak ve aylık indirim kuponu listemize dahil olmak için şimdi abone olunuz. Kupon kullanımı için minimum alışveriş tutarı 500 TL'dir. >ÜRÜN GÖRSELİ İLE YORUM EKLE DAHA FAZLA İNDİRİM KAZAN<
    ABONE OL