Laringoskop Seti : Laringoskop Blade’i ve Handle’ı

A.C. Negri de Sousa et.al. [1]’in review çalışmasına göre laringoskop blade‘i ve laringoskop handle‘ı kısacası sahadaki kullanımlarla laringoskop seti, çapraz bulaşma kaynakları olup olamadıklarını incelemişlerdir.

Laringoskop Seti

Laringoskop hastanelerde ve sağlık hizmetlerinde rutin olarak genel anestezi veya solunum desteği gerektiren yatan hastalarda trakeal entübasyon için kullanılır.

Laringoskop handle’ında kavrama özelliğini geliştiren tırtıllı bir kaplama bulunur; ancak, bu yüzey kir birikimini desteklemektedir. Bıçak, kullanım sırasında organik malzemenin birikmesini kolaylaştıran çıkarılabilir parçalar, eklemler, oluklar ve girintilerden oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir.. Temizlik, dezenfeksiyon, kurutma ve depolama hataları, hasta veya

Laringoskop Seti

Laringoskop Seti

ekipmanı kullanan sağlık ekibi için bir riski temsil eden potansiyel olarak patojenik mikro organizmaların aktarılmasına izin verebilir.

Endotrakeal entübasyon sırasında laringoskop bıçaklarında kan ve tükürük varlığı nadirdir. 1973’te Roberts, bir laringoskopun hastanın ağzına ve farenksine sokulduğunda travma üretebileceğini gözlemledi. Steril olmayan bir bıçak kullanılarak, potansiyel patojenler farinks içine ve daha sonra akciğerlere sokulabilir. Yazarlar, bıçakların temizlenmesi için farklı yöntemlerin (musluk suyu, alkol% 70, iyot ve deterjan ve buhar sterilizasyonu) kullanımını incelemiş ve önerilen temizleme ve ardından otoklav sterilizasyonunu tavsiye etmiştir.

Laringoskop blade’i ve handle’ı potansiyel bir kontaminasyon kaynağı olabilir. Tüm çalışmalar, çapraz bulaşma kaynağı olarak laringoskopların potansiyel riskini analiz etti.

Farklı ülkelerde yapılan çalışmalar, kontamine laringoskoplar kullanıldığında ilişkili mortalitesi olan hastalarda enfeksiyon riskini göstermiştir. Yenidoğan ölümlerini laringoskopların kontaminasyonu ile ilişkilendiren çalışmalar, bıçakların mikrobiyolojik değerlendirilmesinin ardından epidemiyolojik olarak ilişkili mikro organizmalar bulmuştur.

Bazı çalışmalar potansiyel olarak patojenik ajanlara dair bir kanıt bulamadı; ancak, bir hastadan diğerine transfer edilebilen ve riski temsil edebilecek mikroorganizmalar bulmuşlardır.

Çalışmalar, laringoskopları dezenfekte etmek için uygun yöntemle ilgili netlik eksikliğinin hastanın sağlığını riske atabilecek yetersiz süreçlere yol açtığını göz önünde bulundurarak, temizlik ve dezenfeksiyon protokollerini değiştirme ve düzenleyici kurumlar tarafından oluşturulan protokollerdeki tutarsızlıkları doğrulama ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Dikkate alınması gereken diğer bir husus, entübasyondan sonra bıçağın ışığı kapatmak için sapın uzunluğu boyunca katlanmasıdır. Bu temas noktası, sapın organik madde, döküntü ve sonunda hastanın orofarenksinden gelen kanla kontamine olmasına izin verir. Bu nedenle mikroorganizmaların hastadan hastaya potansiyel bulaşmasını önlemek için her iki parçanın da yeniden işlenmesi aynı olmalıdır. Spaulding önerisi (yüksek seviye dezenfeksiyon) hem handle hem de blade için takip edilmelidir.

Şu anda, cihazlar karmaşık, temizlik ve dezenfeksiyonu engelleyen farklı parçalardan, sıralardan ve oluklardan oluşur ve laringoskopların mevcut risk sınıflandırması uzun zamandır kurulmuştur. Bu ekipman, enfeksiyöz ajanların doğal giriş portalları olan vücut açıklıklarına sokulur ve hastayı çapraz bulaşma riskine maruz bırakır. Hiçbir çalışma laringoskoplarda hemoglobin veya kanın tespiti ile hepatit B ve C ve HIV gibi viral hastalıkların bulaşması arasında herhangi bir korelasyon bulamamasına rağmen, özellikle mukozal hasar meydana geldiğinde potansiyel bir risk vardır. Bu ajanların yayılma riski, çevrede göreceli olarak hayatta kalmalarına bağlıdır, ancak bu hastalıkların uzun inkübasyon süreleri ve subklinik enfeksiyonlarla ilişkili olması nedeniyle bulaşma kanıtlarını oluşturmak zordur.

Başka bir konu, alkol, klorheksidin ve glutaraldehit gibi birçok kimyasal ürünün yüksek seviyede dezenfeksiyonla sonuçlanmamasıdır. Yüksek seviyeli dezenfeksiyon yöntemleri, nemli ısı ile fiziksel dezenfeksiyon, termal dezenfeksiyon, pastörizasyon ve çeşitli kimyasal ajanların (aldehitler, oksidanlar, hidrojen peroksit, elektrolize su) kullanımını içerir.

Organik maddenin, mikroorganizmaları, temizleme, dezenfekte etme ve sterilize etme maddelerine karşı koruyabildiğine dikkat edilmelidir. Antimikrobiyal ajan ile cihazın tüm yüzeyi arasında doğrudan temas esastır; bununla birlikte, organik artıklar bu teması engeller.

Laringoskopun, aynı uzman tarafından eşzamanlı olarak ele alınan bir handle ve bir blade olmak üzere iki bölümden oluşması göz ardı edilmemelidir. Bu özellik, AORN tarafından önerilen sınıflandırmalara uyulmaması ve her iki parçanın Spaulding kriterlerine göre yarı kritik olarak sınıflandırılması ve bu nedenle en azından yüksek seviyeli dezenfeksiyon ile muamele edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Bu derleme çalışması, yayınlanmış literatürdeki çelişkileri göstermektedir. Hastane öğelerinin işlenmesi, hastane enfeksiyonlarının kontrolünde kritik bir konudur ve gözden geçirilen literatürden laringoskoplar yoluyla kontaminasyon riskinin gerçek olduğu açıktır.

Sonuç olarak bir çok klinikte laringoskop set olarak kullanılmaktadır. Bir handle ve çeşitli büyüklükteki bladeler bu setin içinde mevcuttur ve bunlar tekrar sterilize edilmeye çalışaılarak tekrar tekra kullanıma sunulmaktadır. Çapraz bulaşma buradaki en büyük risktir ve bunu laringoskop kullanımı düşünüldüğünde tek çözüm, tek kullanımlık ışıklı laringoskop SURE-SCOPE ‘tur.

[1] A.C. Negri de Sousa, C.E. Levy, M.I.P. Freitas, Journal of Hospital Infection, 83 (2013), s.269-275

OBP

Çeviri: Mustafa Uludoğan Ph.D.

Laryngoscope Set : Laryngoscope Blade and Handle

Laryngoscope Set : Laryngoscope Blade and Handle

Laringoskop Seti

* Saptaki ışık kaynağı bıçağın temizliğini kolaylaştırır, daha parlak, daha beyaz ışık kullanılmasına olanak tanır

* Olumlu bir tutuş için tırtıklı yüzeyli saten krom kaplı pirinç saplar

* YALNIZCA fiber optik bıçaklarla uyumluluğu belirtmek için yeşil renk kodlu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Maksimum dosya boyutu: 128 MB. Dosya türleri: resim, ses, video, dosya, spreadsheet, interactive, text, archive, code, diğer. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Menü

İNDİRİM KUPONU
Tüm ürünlerde geçerli indirim kuponunuzu almak ve aylık indirim kuponu listemize dahil olmak için şimdi abone olunuz. Kupon kullanımı için minimum alışveriş tutarı 500 TL'dir. >ÜRÜN GÖRSELİ İLE YORUM EKLE DAHA FAZLA İNDİRİM KAZAN<
    ABONE OL