Meme Kanseri Mitleri

Meme Kanseri Geliştirme Riski

Meme Kanseri Geliştirme Riski

“Risk” terimi, belirli bir olayın gerçekleşme olasılığını açıklayan bir sayı veya yüzdeyi belirtmek için kullanılır. İlk kez veya nüks olarak meme kanseri geliştirme riskini artırabilecek veya azaltabilecek faktörlerden bahsederken, genellikle iki farklı risk türünden bahsediyoruz: mutlak risk ve göreceli risk.

Mutlak risk

Mutlak risk, bir bireyin meme kanseri geliştirme olasılığını tanımlamak için kullanılır. Belli bir süre içinde meme kanseri geliştirecek kişi sayısına dayanmaktadır. Mutlak risk de yüzde olarak ifade edilebilir.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki her 8 kadından 1’inin veya % 12’sinin yaşam boyu meme kanseri geliştireceğini söylediğimizde, mutlak riskten bahsediyoruz. Ortalama olarak, bireysel bir kadının 80 yıl boyunca meme kanseri geliştirme şansı 8’de 1’dir.

Belirli bir on yıl boyunca meme kanseri geliştirme mutlak riski 8’de 1’den düşüktür. Ne kadar genç olursanız risk o kadar düşük olur. Örneğin:

 • Mevcut yaşınız 20 ise, önümüzdeki 10 yıl içinde invaziv meme kanseri gelişme olasılığı % .06 veya 1.732’de 1’dir. Bu, bu yaş grubundaki 1.732 kadından 1’inin meme kanseri geliştirmeyi bekleyebileceği anlamına gelir. Başka bir deyişle, bu yaş aralığındaysanız meme kanseri gelişme olasılığınız 1.732’de 1’dir.
 • Şimdiki yaşınız 30 ise, önümüzdeki 10 yıl içinde invaziv meme kanseri gelişme olasılığı % 0,44 veya 228’de 1’dir.
 • Şu anki yaşınız 40 ise, önümüzdeki 10 yıl içinde invaziv meme kanseri gelişme olasılığı % 1.45 veya 69’da 1’dir.
 • Şimdiki yaşınız 50 ise, gelecek 10 yıl içinde invaziv meme kanseri gelişme olasılığı % 2.31 veya 43’te 1’dir.
 • Şimdiki yaşınız 60 ise, önümüzdeki 10 yıl içinde invaziv meme kanseri gelişme olasılığı % 3.49 veya 29’da 1’dir.
 • Mevcut yaşınız 70 ise, önümüzdeki 10 yıl içinde invaziv meme kanseri gelişme olasılığı % 3.84 veya 26’da 1’dir.

Gördüğünüz gibi, yaşlandıkça mutlak meme kanseri riskiniz de artar. Bu sayıların ve yüzdelerin tüm nüfus için ortalamalar olduğunu unutmayın. Bireysel meme kanseri riskiniz, aile öyküsü, üreme öyküsü (adet ve çocuk doğurma öyküsü gibi), ırk / etnik köken ve diğer faktörler gibi bir dizi faktöre bağlı olarak daha yüksek veya düşük olabilir.

Örneğin aile geçmişini ele alalım. BRCA1 veya BRCA2 olarak bilinen genlerde mutasyon geçirmiş kadınlar için meme kanseri mutlak riski çok daha yüksektir. BRCA1 mutasyonu olan kadınlar için 80 yaşına kadar meme kanseri gelişme riski% 72’dir. Bu, bu mutasyona sahip her 100 kadından yaklaşık 72’sinin 80 yaşına gelmeleri durumunda meme kanseri geliştirmeyi bekleyebileceği anlamına gelir. BRCA2 mutasyonu olan kadınlar için risk% 69 oranında biraz daha düşüktür.

Meme kanseriniz varsa, belirli bir tedavi sonucunun veya hastalığın seyrinin olasılığını tanımlamak için mutlak risk de kullanılabilir. Örneğin, meme kanserinin özelliklerine (evre, derece, diğer test sonuçları), yaşınıza ve tıbbi geçmişinize ve sahip olduğunuz tedavilere dayanarak, doktorunuzun size 5 yıl boyunca hastalıksız hayatta kalma olasılığınızı söylediğini varsayalım. Meme kanseri kanıtı olmadan hayatta kalmak -% 90’dır. Bu, meme kanserinin 5 yıl içinde geri gelme riskinin % 10 veya 10’da 1 olduğu anlamına gelir. Başka bir deyişle, benzer özelliklere ve aynı tedavi planına sahip 10 kadından 1’inde bu zaman aralığında nüks olmasını bekleyebilirsiniz. 10 kişiden dokuzu, ya da % 90’ında nüks yapmaz.

Göreceli Risk

Göreceli risk, bir grubun meme kanseri geliştirme riskini bir başkasıyla karşılaştıran bir sayı veya yüzdedir. Bu, bir grubun diğerine göre daha yüksek veya daha düşük bir meme kanseri riskine sahip olup olmadığını belirlemek için farklı özelliklere veya davranışlara sahip kadın gruplarını karşılaştıran araştırma çalışmalarında sıklıkla bildirilen risk türüdür (ilk kez tanı veya nüks olarak ).

Göreceli riski anlamak, önemli bir soruyu cevaplamanıza yardımcı olabilir: Belirli yaşam tarzı seçimleri yaparsam veya belirli tedaviler yaparsam, meme kanseri geliştirme veya nüks geçirme riskimi ne kadar artırabilir veya azaltabilirim?

Meme kanseri riskinin artması örneği

Birçok çalışma, her gün iki veya daha fazla alkollü içki içen kadınların meme kanseri geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. (Bir içecek 18 cc normal bira, 150 cc şarap veya 45 cc 80 likör olarak tanımlanır.) Yüzde veya sayı olarak tanımlanan bu göreceli riski duyabilirsiniz:

 • İçmeyen kadınlarla karşılaştırıldığında, günde iki veya daha fazla içeceği olan kadınların meme kanseri riski % 50 daha yüksektir. Başka bir deyişle, ömür boyu meme kanseri gelişme olasılığı, içmeyenlere göre % 50 daha fazladır. Bu, yaşam boyu meme kanseri olma riskinin % 50 olduğu anlamına gelmez – bu, meme kanseri olma riskinin, içmeyenlere göre % 50 daha yüksek olduğu anlamına gelir. Bu yüzde, televizyon, İnternet ve gazeteler tarafından bildirilen göreceli riski nasıl göreceğinizdir.
 • İçmeyen kadınlarla karşılaştırıldığında, günde iki veya daha fazla alkollü içeceği olan kadınların göreceli riski 1.5’tir. Bu sayı araştırmacıların ve bilimsel makalelerin genellikle göreceli risk hakkında nasıl konuşacaklarıdır. “1” sayısı, riskleri aynı kaldığından başlangıç grubuna (içmeyen kadınlar) atanır. 0.5 diğer grup için nispi risk artışını tanımlar; % 50 daha yüksek yaşam boyu riski ifade etmenin başka bir yoludur (% 50 = 0.5).

Bunu söylemenin bir başka yolu, günde iki veya daha fazla alkollü içecek içen kadınların, meme kanseri geliştirme riskinin, içmeyen kadınlardan 1.5 kat daha fazla olmasıdır.

Meme Kanseri Geliştirme Riski

Göreceli risk zor bir kavram olabilir, çünkü çoğu insan endişe verici olan bildirilen yüzdeye (örneğin,% 50 daha yüksek risk) odaklanma eğilimindedir. Evet, meme kanseri geliştirme riski% 50 daha fazladır (içmeyenlere göre) önemlidir, ancak bir kadına hayatının geri kalanı için günde iki veya daha fazla alkollü içecek içmesi durumunda yaşam boyu riskinin ne olduğunu söylemez. Bu gruptaki kadınlar meme kanseri gelişme riskinin 1.5 katına sahip olduğundan, genel popülasyondaki kadınlar için mutlak meme kanseri riskini (% 12) göreceli riskle çarpmak gerekir (1.5):

 • 0.12 x 1.5 = 0.18. Bu, bir kadının günde iki veya daha fazla alkollü içecek içmesi durumunda yaşam boyu meme kanseri gelişme riskinin yaklaşık % 18 olduğu, içmeyen kadınlar için % 12 olduğu anlamına gelir.

Birçok farklı faktör meme kanseri gelişme riskinizi artırabilir ve / veya azaltabilir. Ulusal Kanser Enstitüsü’nün Meme Kanseri Risk Değerlendirme Aracı gibi çevrimiçi araçlar, riskinizi hesaplamak için bireysel bilgiler girmenizi sağlar.

Meme kanseri riskinin azalması örneği

Erken meme kanseri geçirdiğinizi ve lumpektomi yaptığınızı varsayalım (tümörün kendisinin ve sağlıklı bir çevre dokusu marjının çıkarılması). Meme kanserinin 10 yıl içinde tekrarlaması mutlak riski yaklaşık % 35’tir. Ancak, kalan meme dokusuna radyasyon terapiniz varsa, lumpektomi sonrası 17 klinik radyasyon denemesini gözden geçiren bir araştırmaya göre, bu riski yaklaşık % 46 oranında azaltabilirsiniz. Bu göreceli risk düşüşünü tanımlamak için doktorunuz şunları söyleyebilir:

 • Sadece lumpektomisi olan kadınlarla karşılaştırıldığında, lumpektomi sonrası radyasyon tedavisi alıyorsanız, 10 yıl içinde meme kanseri gelişme riskiniz% 46 daha düşüktür.

Tıbbi araştırmacılar bunu şu şekilde ifade edebilir:

 • Radyasyon tedavisi olmayan kadınlarla karşılaştırıldığında, meme kanseri geliştirme göreceli riskiniz 0.54’tür (1 – 0.46 = 0.54). Yine, temel gruba “1” sayısı atanır, bu da riski azaltmak için fazladan önlem almayanlar. 0.46, riskten düşmeyi temsil ettiği için 1’den çıkarılır. Başka bir deyişle, 10 yıl içinde aynı memede meme kanseri gelişme riskinin yaklaşık yarısına veya % 54’üne sahipsiniz.

Peki bu senaryoda, radyasyon terapisi aynı memede mutlak kanser nüks riskini azaltmak açısından sizin için gerçekten ne fark eder? Bunu bilmek için, 10 yıllık tekrarlama riskini radyasyon olmadan (% 35 veya .35) göreceli olarak .54 ile çarpmanız gerekir:

 • 0,35 x 0,54 = 0,19. Bu varsayımsal durumda, aynı göğüste tekrarlayan kanser için mutlak riskiniz % 19’dur veya 5’te 1, radyasyon terapiniz varsa, yaklaşık% 35’e karşı veya 3’te 1’den biraz fazla ise, radyayon terapiniz yoksa. Başka bir deyişle, radyasyon tedavisi gören 9 kadından 1’inden azı aynı memede nüks görmeyi bekleyebilir, buna karşılık tedavi olmayan 3 kadından 1’inden fazlası.

Dolayısıyla, göreceli risk, belirli bir davranış veya tedavi gibi, yaptığınız bir şeyin ne kadar çok şey yaptığını söyleyen sayıdır ve meme kanseri riskinizi yapmayanlara göre değiştirebilir. Göreceli risk:

 • 0.5 riskinizin yarı yarıya veya% 50 azaldığı anlamına gelir
 • 1.88, riskinizin% 88 arttığı anlamına gelir
 • 3.0, riskin üçe katlandığı veya% 300 arttığı anlamına gelir (riskin 3 katına sahipsiniz)

Yukarıdaki örneklerin de gösterdiği gibi, meme kanseri riskinizin belirli yaşam tarzı faktörleri ve tedavi seçenekleriyle ne kadar yükselip düştüğünü bilmek, sizin ve doktorunuzun sizin için en iyi kararları vermenize yardımcı olabilir. Bunlar varsayımsal örneklerdir; meme kanseri riski hakkında daha fazla bilgiyi Riskinizi Azaltın bölümünde bulabilirsiniz.

Çeviri: Mustafa Uludoğan Ph.D.

Ref:  Risk of Developing Breast Cancer

Sorularınızı altta bulunan yorum kısmına yazınız. En kısa sürede sorularınız cevaplanacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Maksimum dosya boyutu: 128 MB. Dosya türleri: resim, ses, video, dosya, spreadsheet, interactive, text, archive, code, diğer. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Menü

İNDİRİM KUPONU
Tüm ürünlerde geçerli indirim kuponunuzu almak ve aylık indirim kuponu listemize dahil olmak için şimdi abone olunuz. Kupon kullanımı için minimum alışveriş tutarı 500 TL'dir. >ÜRÜN GÖRSELİ İLE YORUM EKLE DAHA FAZLA İNDİRİM KAZAN<
  ABONE OL