Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon Nedir ?

Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon Nedir ? 01

Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon Nedir ?

Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon Nedir ?

Bu makalede mastektomi sonrası rekonstrüksiyon nedir, seçenekler nelerdir hakkında bilgi vereceğiz.

Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon Nedir ?

Mastektomisi (meme kanserini tedavi etmek veya önlemek için tüm memeyi çıkarmak için ameliyat) olan birçok kadının , çıkarılan meme şeklinin yeniden oluşturulmasını sağlama seçeneği vardır.

Memelerini yeniden yaptırmayı seçen kadınların nasıl yapılabileceği konusunda çeşitli seçenekleri vardır. Meme implantları (salin veya silikon) kullanılarak yeniden oluşturulabilir. Ayrıca otolog doku (yani vücudun başka yerlerindeki doku) kullanılarak yeniden oluşturulabilirler. Bazen memeyi yeniden oluşturmak için hem implantlar hem de otolog doku kullanılır.

Meme rekonstrüksiyonu için cerrahi, mastektomi sırasında (hemen rekonstrüksiyon olarak adlandırılır) yapılabilir veya mastektomi insizyonları iyileştikten ve meme kanseri tedavisi tamamlandıktan sonra (gecikmiş rekonstrüksiyon denir) yapılabilir. Gecikmiş rekonstrüksiyon mastektomiden aylar hatta yıllar sonra olabilir.

Meme rekonstrüksiyonunun son aşamasında, mastektomi sırasında korunmamışlarsa, rekonstrüksiyonu yapılmış meme üzerinde bir meme ucu ve areola yeniden oluşturulabilir.

Bazen meme rekonstrüksiyon ameliyatı, diğer veya kontralateral memedeki ameliyatları içerir, böylece iki memenin boyutu ve şekli eşleşir.

Cerrahlar bir kadının memesini yeniden yapılandırmak için implantları nasıl kullanır?

İmplantlar mastektomiden sonra deri veya göğüs kasının altına yerleştirilir.(Çoğu mastektomi, meme derisinin çoğunun memenin yeniden yapılandırılmasında kullanılmak üzere saklandığı, cilt koruyucu mastektomi adı verilen bir teknik kullanılarak gerçekleştirilir.)

İmplantlar genellikle iki aşamalı bir prosedürün parçası olarak yerleştirilir. Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon Nedir

 • İlk aşamada cerrah, mastektomiden sonra kalan deri altına veya göğüs kasının altına doku genişletici adı verilen bir cihazı yerleştirir (1,2). Genişletici, ameliyattan sonra doktora periyodik ziyaretler sırasında yavaşça salinle doldurulur.
 • İkinci aşamada, göğüs dokusu yeterince rahatladıktan ve iyileştikten sonra, genişletici çıkarılır ve bir implant ile değiştirilir. Göğüs dokusu genellikle mastektomiden 2 ila 6 ay sonra implant için hazırdır.

Bazı durumlarda implant, mastektomi ile aynı ameliyat sırasında memeye yerleştirilebilir – yani implant için bir doku genişletici kullanılmaz (3).

Cerrahlar, doku genişleticileri ve implantları desteklemek için giderek bir çeşit iskele veya “askı” olarak aselüler dermal matris adı verilen materyalleri kullanıyorlar. Aselüler dermal matris, reddedilme ve enfeksiyon risklerini ortadan kaldırmak için tüm hücreleri çıkarmak için sterilize edilmiş ve işlenmiş bağışlanmış insan veya domuz derisinden yapılmış bir çeşit ağdır.

Cerrahlar memeyi yeniden yapılandırmak için bir kadının kendi vücudundan doku nasıl kullanır?

Otolog doku rekonstrüksiyonunda, cilt, yağ, kan damarları ve bazen kas içeren bir doku parçası, bir kadının vücudunun başka bir yerinden alınır ve memeyi yeniden oluşturmak için kullanılır. Bu doku parçasına flep denir.

Vücuttaki farklı bölgeler meme rekonstrüksiyonu için flepler sağlayabilir. Meme rekonstrüksiyonu için kullanılan flepler çoğunlukla karın veya sırttan gelir. Bununla birlikte, uyluk veya kalçalardan da alınabilirler.

Kaynağına bağlı olarak, flepler pediküllü veya serbest olabilir.

 • Pediküllü flep ile doku ve bağlı kan damarları vücuttan meme bölgesine hareket ettirilir. Rekonstrüksiyon için kullanılan dokuya kan akışı bozulmadan kaldığı için, doku hareket ettirildikten sonra kan damarlarının yeniden bağlanması gerekmez.
 • Serbest fleplerle, doku kan akışından kesilir. Mikrocerrahi adı verilen bir teknik kullanılarak meme bölgesindeki yeni kan damarlarına bağlanmalıdır. Bu, yeniden yapılandırılmış memeye kan temini sağlar.

Karın ve arka flepler şunları içerir:

 • DIEP flebi: Doku karın bölgesinden gelir ve altta yatan kas olmadan sadece cilt, kan damarları ve yağ içerir. Bu tip flep serbest bir fleptir.
 • Latissimus dorsi (LD) flebi: Doku sırtın ortasından ve yanından gelir. Meme rekonstrüksiyonu için kullanıldığında bu tip flepler pediküllüdür. (LD flepler diğer rekonstrüksiyon tipleri için de kullanılabilir.)
 • SIEA flebi (SIEP flebi de denir): Doku, DIEP flebindeki gibi karından gelir, ancak farklı bir kan damarı seti içerir. Ayrıca karın kasının kesilmesini içermez ve serbest bir fleptir. Bu tip flep birçok kadın için bir seçenek değildir, çünkü gerekli kan damarları yeterli değildir veya yoktur.
 • TRAM flebi: Doku, DIEP flebindeki gibi alt karın bölgesinden gelir, ancak kas içerir. pediküllü veya serbest olabilir.

Uyluk veya kalçadan alınan flepler, daha önce büyük karın ameliyatı geçirmiş veya bir memeyi yeniden inşa etmek için yeterli karın dokusu olmayan kadınlar için kullanılır. Bu tip flapler serbest flaplerdir. Bu fleplerde yeterli meme hacmi sağlamak için bir implant da sıklıkla kullanılır.

 • IGAP flebi: Doku kalçalardan gelir ve sadece cilt, kan damarları ve yağ içerir.
 • PAP flebi: Üst iç uyluktan gelen, kassız doku. Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon Nedir
 • SGAP flebi: Doku, IGAP flebindeki gibi kalçalardan gelir, ancak farklı bir kan damarı seti içerir ve sadece cilt, kan damarları ve yağ içerir.
 • TUG flebi: Üst iç uyluktan gelen kas içeren doku.

Bazı durumlarda, bir implant ve otolog doku birlikte kullanılır. Örneğin, otolog doku mastektomi sonrası implantın genişlemesine ve kullanımına izin verecek kadar cilt ve kas kalmadığında bir implantı örtmek için kullanılabilir (1,2).

Cerrahlar meme ucunu ve areolayı nasıl yeniden inşa eder?

Göğüs rekonstrüksiyon ameliyatından iyileştikten ve meme höyüğünün göğüs duvarındaki pozisyonunun stabilize olması için zaman geçtikten sonra, bir cerrah meme ucunu ve areolayı yeniden yapılandırabilir. Genellikle, yeni meme ucu, yeniden yapılandırılmış memeden küçük cilt parçalarını meme bölgesine kesip hareket ettirerek ve yeni bir meme ucuna şekillendirerek oluşturulur.

Meme ucu rekonstrüksiyonundan birkaç ay sonra, cerrah areolayı yeniden oluşturabilir. Bu genellikle dövme mürekkebi kullanılarak yapılır. Bununla birlikte, bazı durumlarda, cilt greftleri kasıktan veya karından alınabilir ve meme başı rekonstrüksiyonu sırasında bir areola oluşturmak için memeye tutturulabilir (1).

Cerrahi meme başı rekonstrüksiyonu olmayan bazı kadınlar, 3-D meme dövmesi konusunda uzmanlaşmış bir dövme sanatçısından yeniden yapılandırılmış meme üzerinde oluşturulan bir meme ucunun gerçekçi bir resmini yaptırmayı düşünebilir.

Bir kadının kendi meme ucunu ve aerolasını koruyan mastektomi, meme ucunu koruyan mastektomi olarak adlandırılır. Bu, meme kanserinin büyüklüğüne ve konumuna ve memelerin şekline ve büyüklüğüne bağlı olarak bazı kadınlar için bir seçenek olabilir (4,5).

Meme rekonstrüksiyonunun zamanlamasını hangi faktörler etkileyebilir?

Meme rekonstrüksiyonunun zamanlamasını etkileyebilecek faktörlerden biri, bir kadının radyasyon tedavisine ihtiyacı olup olmayacağıdır. Radyasyon tedavisi bazen yeniden yapılandırılmış memelerde yara iyileşme problemlerine veya enfeksiyonlara neden olabilir, bu nedenle bazı kadınlar radyasyon tedavisi tamamlanana kadar rekonstrüksiyonu ertelemeyi tercih edebilir. Bununla birlikte, cerrahi ve radyasyon tekniklerindeki gelişmeler nedeniyle, bir implant ile derhal rekonstrüksiyon genellikle radyasyon tedavisine ihtiyaç duyan kadınlar için hala bir seçenektir. Otolog doku meme rekonstrüksiyonu genellikle radyasyon tedavisinden sonra ayrılır, böylece radyasyondan zarar gören meme ve göğüs duvarı dokusu vücudun başka yerlerinden sağlıklı doku ile değiştirilebilir.

Diğer bir faktör ise meme kanseri türüdür. Enflamatuar meme kanseri olan kadınlar genellikle daha kapsamlı cilt çıkarma gerektirir. Bu acil rekonstrüksiyonu daha zor hale getirebilir, bu nedenle adjuvan tedavinin tamamlanmasına kadar rekonstrüksiyonun ertelenmesi tavsiye edilebilir.

Bir kadın acil rekonstrüksiyon için aday olsa bile, gecikmiş rekonstrüksiyonu seçebilir. Örneğin, bazı kadınlar mastektomiden ve müteakip adjuvan tedavisinden sonrasına kadar rekonstrüksiyon tipini düşünmemeyi tercih ederler. Rekonstrüksiyonu geciktiren (veya hiç işlem yapmamayı seçen) kadınlar, memelerin görünümünü vermek için dış meme protezlerini veya meme formlarını kullanabilirler.

Meme rekonstrüksiyon yöntemi seçimini hangi faktörler etkileyebilir?

Bir kadının seçtiği rekonstrüktif cerrahi tipini çeşitli faktörler etkileyebilir. Bunlar, yeniden inşa edilen memenin büyüklüğü ve şekli, kadının yaşı ve sağlığı, geçmiş ameliyatları öyküsü, cerrahi risk faktörleri (örneğin, sigara öyküsü ve obezite), otolog dokunun mevcudiyeti ve memedeki tümör (2,6). Geçmişte abdominal cerrahi geçirmiş kadınlar abdominal temelli flep rekonstrüksiyonuna aday olmayabilirler.

Her rekonstrüksiyon tipi, bir kadının karar vermeden önce düşünmesi gereken faktörlere sahiptir. Daha yaygın olan hususlardan bazıları aşağıda listelenmiştir. Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon Nedir

İmplantlarla Rekonstrüksiyon

Cerrahi ve iyileşme

 • Mastektomiden sonra implantı örtmek için yeterli cilt ve kas kalmalıdır
 • Otolog doku ile rekonstrüksiyona göre daha kısa cerrahi prosedür; az kan kaybı
 • İyileşme süresi otolog rekonstrüksiyona göre daha kısa olabilir
 • Genişleticiyi şişirmek ve implantı yerleştirmek için birçok takip ziyareti gerekebilir

Olası komplikasyonlar

 • Enfeksiyon
 • Yeniden yapılandırılmış meme içinde kütle veya yumruya (seroma) neden olan berrak sıvı birikimi (7)
 • Yeniden yapılandırılmış meme içinde kanın (hematom) toplanması
 • Kan pıhtıları
 • İmplantın ekstrüzyonu (implant deriden kırılır)
 • İmplant yırtılması (implant açılır ve çevresindeki dokuya salin veya silikon sızar)
 • İmplant çevresinde sert skar dokusu oluşumu (kontraktür olarak bilinir)
 • Obezite, diyabet ve sigara kullanımı komplikasyon oranını artırabilir
 • Anaplastik büyük hücreli lenfoma adı verilen çok nadir görülen bir bağışıklık sistemi kanseri geliştirme riski artar (8,9)

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Daha önce memesinde radyasyon tedavisi görmüş hastalar için bir seçenek olmayabilir
 • Çok büyük memeleri olan kadınlar için yeterli olmayabilir
 • Bir ömür boyu sürmeyecek; bir kadının implantları ne kadar uzun süre kalırsa, komplikasyonları olma ve implantlarının çıkarılması veya değiştirilmesi gerekmesi o kadar olasıdır.
 • Silikon implantlar dokunuşta salin implantlardan daha doğal hissedebilir
 • Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), silikon implantları olan kadınların implantların olası “sessiz” yırtılmasını tespit etmek için periyodik MRG taramaları yapılmasını önerir.

İmplantlar hakkında daha fazla bilgi FDA’nın Meme İmplantları sayfasında bulunabilir.

Otolog Doku ile Rekonstrüksiyon

Cerrahi ve iyileşme

 • İmplantlardan daha uzun cerrahi prosedür
 • İlk iyileşme süresi implantlardan daha uzun olabilir
 • Pediküllü flep rekonstrüksiyonu genellikle serbest flep rekonstrüksiyonundan daha kısa bir ameliyattır ve genellikle daha kısa hastanede yatış gerektirir
 • Serbest flep rekonstrüksiyonu, kan damarlarını tekrar takmak için mikrocerrahi deneyimi olan bir cerrah gerektiren pediküllü flep rekonstrüksiyonuna kıyasla daha uzun ve yüksek teknik bir işlemdir.

Olası komplikasyonlar

 • Aktarılan dokunun nekrozu (ölüm)
 • Kan pıhtıları bazı flep kaynaklarında daha sık olabilir
 • Donör dokusunun alındığı bölgedeki ağrı ve halsizlik
 • Obezite, diyabet ve sigara kullanımı komplikasyon oranını artırabilir

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • İmplantlardan daha doğal bir meme şekli sağlayabilir
 • İmplantlardan daha yumuşak ve daha doğal hissedebilir
 • Donör dokusunun alındığı yerde bir skar izi bırakır
 • Radyasyon terapisi ile hasar görmüş dokuların yerine kullanılabilir

Meme kanseri nedeniyle mastektomi geçiren tüm kadınlar, meme dokusu ameliyat sırasında çıkarıldığında memeye duyu sağlayan sinirler kesildiğinden, değişen derecelerde meme uyuşması ve his kaybı (duygu) yaşarlar. Bununla birlikte, bir kadın kopmuş sinirler büyüdükçe ve rejenere olduklarında bir miktar his kazanabilir ve meme cerrahları sinirleri yedekleyebilecek veya onarabilecek teknik ilerlemeler yapmaya devam eder.

İyileşme düzgün şekilde gerçekleşmezse, herhangi bir meme rekonstrüksiyonu başarısız olabilir. Bu durumlarda, implant veya flep çıkarılmalıdır. Bir implant rekonstrüksiyonu başarısız olursa, bir kadın genellikle alternatif bir yaklaşım kullanarak ikinci bir rekonstrüksiyona sahip olabilir.

Sağlık sigortası meme rekonstrüksiyonu için ödeme yapacak mı?

1998 Kadın Sağlığı ve Kanser Hakları Yasası (WHCRA), mastektomi sonrası rekonstrüktif cerrahi için ödeme yapması için mastektomi kapsamı sunan grup sağlık planları ve sağlık sigortası şirketlerini gerektiren federal bir yasadır. Bu kapsam, memeler, meme protezleri ve lenfödem dahil mastektomiden kaynaklanan komplikasyonların tedavisi için simetri elde etmek için tüm rekonstrüksiyon ve ameliyat aşamalarını içermelidir. WHCRA hakkında daha fazla bilgi Çalışma Bakanlığı ve Medicare & Medicaid Hizmet Merkezleri’nden edinilebilir. Yukarıdaki bilgiler ABD için geçerlidir.

Dini kuruluşların desteklediği bazı sağlık planları ve bazı hükümet sağlık planları WHCRA’dan muaf olabilir. Ayrıca, WHCRA Medicare ve Medicaid için geçerli değildir. Bununla birlikte, Medicare, tıbbi olarak gerekli bir mastektomiden sonra meme rekonstrüksiyon cerrahisinin yanı sıra dış meme protezlerini (ameliyat sonrası sütyen dahil) kapsayabilir.

Medicaid faydaları eyalete göre değişir; bir kadın meme rekonstrüksiyonunun kapsamı ve kapsamı hakkında bilgi için eyalet Medicaid ofisine başvurmalıdır.

Meme rekonstrüksiyonunu düşünen bir kadın, ameliyatı seçmeden önce maliyetleri ve sağlık sigortası kapsamını doktoru ve sigorta şirketi ile tartışmak isteyebilir. Bazı sigorta şirketleri ameliyat için ödeme yapmayı kabul etmeden önce ikinci bir görüş ister.

Meme rekonstrüksiyonundan sonra ne tür takip bakımı ve rehabilitasyonu gerekir?

Herhangi bir rekonstrüksiyon, bir kadının sadece mastektomi sonrasına kıyasla karşılaşabileceği yan etki sayısını artırır. Bir kadının sağlık ekibi, bazıları ameliyattan aylar hatta yıllar sonra ortaya çıkabilecek komplikasyonlar için onu yakından izleyecektir (1,2,10).

Otolog doku veya implant temelli rekonstrüksiyonu olan kadınlar, omuz hareket açıklığını iyileştirmek veya karın dokusunun alındığı donör bölgede karın zayıflığından kurtulmalarına yardımcı olabilmek için fizik tedaviden yararlanabilirler (11,12) ). Bir fizyoterapist, bir kadının gücünü geri kazanmak, yeni fiziksel sınırlamalara uyum sağlamak ve günlük aktiviteleri gerçekleştirmenin en güvenli yollarını bulmak için egzersizleri kullanmasına yardımcı olabilir.

Meme rekonstrüksiyonu meme kanseri nüksünü kontrol etme yeteneğini etkiler mi?

Çalışmalar, meme rekonstrüksiyonunun meme kanseri geri gelme şansını arttırmadığını veya mamografi ile nüksü kontrol etmeyi zorlaştırmadığını göstermiştir (13).

Bir memesi mastektomi ile çıkarılmış olan kadınların hala diğer memenin mamogramları olacaktır. Deri koruyucu mastektomi geçirmiş veya meme kanseri nüksü riski yüksek olan kadınlarda, otolog doku kullanılarak rekonstrüksiyon yapılmışsa, yeniden yapılandırılmış memenin mamogramları olabilir. Bununla birlikte, mamogramlar genellikle mastektomi sonrası implant ile yeniden yapılanmış memelere uygulanmaz.

Meme implantı olan bir kadın, mamografi yapmadan önce radyoloji teknisyenine implantı hakkında bilgi vermelidir. Mamogramın doğruluğunu artırmak ve implantın zarar görmesini önlemek için özel prosedürler gerekebilir.

Mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonunda bazı yeni gelişmeler nelerdir?

 • Onkoplastik cerrahi. Genel olarak, erken evre meme kanseri için lumpektomi veya kısmi mastektomi geçiren kadınların rekonstrüksiyonu yoktur. Bununla birlikte, bu kadınların bazıları için cerrah, kanser ameliyatı sırasında memeyi yeniden şekillendirmek için plastik cerrahi tekniklerini kullanabilir. Onkoplastik cerrahi olarak adlandırılan bu tip meme koruyucu cerrahi, lokal doku yeniden düzenlenmesi, meme küçültme ameliyatı ile rekonstrüksiyon veya doku fleplerinin transferini kullanabilir. Bu tip cerrahinin uzun dönem sonuçları, standart meme koruyucu cerrahi ile karşılaştırılabilir niteliktedir (14).
 • Otolog yağ aşılama. Daha yeni bir meme rekonstrüksiyon tekniği, yağ dokusunun vücudun bir kısmından (genellikle uyluk, karın veya kalça) yeniden yapılandırılmış memeye aktarılmasını içerir. Yağ dokusu liposuction ile toplanır, yıkanır ve ilgili alana enjekte edilebilecek şekilde sıvılaştırılır. Yağ greftleme esas olarak meme rekonstrüksiyonundan sonra ortaya çıkabilecek deformiteleri ve asimetrileri düzeltmek için kullanılır. Bazen tüm memeyi yeniden yapılandırmak için de kullanılır. Her ne kadar uzun vadeli sonuç çalışmalarının eksikliği konusunda endişe olsa da, bu teknik güvenli kabul edilmektedir (1,6).

Seçilmiş Referanslar:

 1. Mehrara BJ, Ho AY. Breast Reconstruction. In: Harris JR, Lippman ME, Morrow M, Osborne CK, eds. Diseases of the Breast. 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health; 2014.
 1. Cordeiro PG. Breast reconstruction after surgery for breast cancer. New England Journal of Medicine 2008; 359(15):1590–1601. DOI:
 2. Roostaeian J, Pavone L, Da Lio A, et al. Immediate placement of implants in breast reconstruction: patient selection and outcomes. Plastic and Reconstructive Surgery 2011; 127(4):1407-1416.

[PubMed Abstract]

 1. Petit JY, Veronesi U, Lohsiriwat V, et al. Nipple-sparing mastectomy—is it worth the risk? Nature Reviews Clinical Oncology 2011; 8(12):742–747.

[PubMed Abstract]

 1. Gupta A, Borgen PI. Total skin sparing (nipple sparing) mastectomy: what is the evidence? Surgical Oncology Clinics of North America 2010; 19(3):555–566.

[PubMed Abstract]

 1. Schmauss D, Machens HG, Harder Y. Breast reconstruction after mastectomy. Frontiers in Surgery 2016; 2:71-80.

[PubMed Abstract]

 1. Jordan SW, Khavanin N, Kim JY. Seroma in prosthetic breast reconstruction. Plastic and Reconstructive Surgery 2016; 137(4):1104-1116.

[PubMed Abstract] Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon Nedir

 1. Gidengil CA, Predmore Z, Mattke S, van Busum K, Kim B. Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma: a systematic review. Plastic and Reconstructive Surgery 2015; 135(3):713-720.

[PubMed Abstract] Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon Nedir

 1. U.S. Food and Drug Administration. Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL). Accessed August 31, 2016.
 2. D’Souza N, Darmanin G, Fedorowicz Z. Immediate versus delayed reconstruction following surgery for breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011; (7):CD008674.

[PubMed Abstract] Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon Nedir

 1. Monteiro M. Physical therapy implications following the TRAM procedure. Physical Therapy 1997; 77(7):765-770.

[PubMed Abstract]

 1. McAnaw MB, Harris KW. The role of physical therapy in the rehabilitation of patients with mastectomy and breast reconstruction. Breast Disease 2002; 16:163–174. Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon Nedir

[PubMed Abstract] Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon Nedir

 1. Agarwal T, Hultman CS. Impact of radiotherapy and chemotherapy on planning and outcome of breast reconstruction. Breast Disease. 2002;16:37–42. DOI: 10.3233/BD-2002-16107
 2. De La Cruz L, Blankenship SA, Chatterjee A, et al. Outcomes after oncoplastic breast-conserving surgery in breast cancer patients: A systematic literature review. Annals of Surgical Oncology 2016; 23(10):3247-3258. Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon Nedir

[PubMed Abstract] Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon Nedir

Çeviri: Mustafa Uludoğan Ph.D.

Ref: Breast Reconstruction After Mastectomy

Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon Nedir ? yazımızla ilgili Sorularınızı altta bulunan yorum kısmına yazınız. En kısa sürede sorularınız cevaplanacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Maksimum dosya boyutu: 128 MB. Dosya türleri: resim, ses, video, dosya, spreadsheet, interactive, text, archive, code, diğer. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Menü

İNDİRİM KUPONU
Tüm ürünlerde geçerli indirim kuponunuzu almak ve aylık indirim kuponu listemize dahil olmak için şimdi abone olunuz. Kupon kullanımı için minimum alışveriş tutarı 500 TL'dir. >ÜRÜN GÖRSELİ İLE YORUM EKLE DAHA FAZLA İNDİRİM KAZAN<
  ABONE OL